Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet

– Innleie er en viktig del av et fleksibelt og omstillingsdyktig arbeidsliv

– Forbud mot innleie er ikke i regjeringens verktøykasse

0

Regjeringen kommer ikke til å forby innleie av arbeidskraft, men kontrollen av innleie trappes opp for å få bukt med kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen.

Det slo statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet klart fast under sin tale til Generalforsamlingen i Rørentreprenørene Norge.

– Innleie er en viktig del av et fleksibelt og omstillingsdyktig arbeidsliv. For noen bedrifter er innleie avgjørende for å få oppdrag, særlig i bransjer med store svingninger eller mangel på arbeidskraft. Det gjelder også for en del av deres medlemmer, sa Einan til medlemmene i Rørentreprenørene Norge (RørNorge) før han fortsatte:

– Jeg kan forsikre om at et forbud mot innleie, som noen har foreslått, ikke er i regjeringens verktøykasse.

Statssekretæren gav tydelig støtte til RørNorges syn på saken om bruk av innleid arbeidskraft.

Øker kontrollen
RørNorge har flere ganger forsvart innleieordningen og var svært skeptisk til et forslag fra opposisjonen på Stortinget om å forby innleie. I denne saken deler regjeringen åpenbart RørNorges syn fullt ut.

– Det er ikke innleie i seg selv som er problemet, fortsatte Einan.

Han erkjente at den ulovlige innleie i bygg- og anleggsbransjen med grove brudd på arbeidsmiljøloven er blitt et økende problem.

– I 2019 strammet vi inn reglene for innleie, i revidert nasjonalbudsjett setter vi av 15 millioner kroner til økt kontroll, sa Einan.

Statssekretæren røpet på generalforsamlingen at regjeringen ser på kommunale modeller, som Skiensmodellen og Oslomodellen, for å vurdere en nasjonal modell. I disse modellene er kravet om lærlinger på kontrakter av en viss størrelse viktig.

Full støtte
– Vi er glade for det tydelige budskapet fra politisk ledelsen i arbeids- og sosialdepartementet om ikke å forby innleie. Ryddig og seriøst innleie er avgjørende for at mange norske bedrifter kan være med å konkurrere om oppdrag, samtidig som den kriminelle delen med mye innleie må ut fra norske arbeidsplasser. Vi har lenge etterlyst bedre kontroll og er svært glade for at det kommer, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i RørNorge.

Fra januar 2019 har det vært et krav at bedrifter som skal leie inn må ha tariffavtale og diskutere innleie med tillitsvalgte. Det er krav til en anstendig lønn og etterlevelse av arbeidsmiljøloven.

– Vi sier ja til innleie, men vi sier også ja til ryddige og seriøse arbeidsplasser der det er godt å jobbe og der det er mulig å tjene penger. Da må vi ha kontroller og sørge for å ha mekanismer som gjør det vanskelig for kriminelle å slippe inn, sier Røiseland.

Kilde. Rørentreprenørene Norge