Her har vi noen av jentene som deltok sist det var nettverkstreff for Ingeborg-nettverket i Trondheim i 2018. På bildet ser vi fra venstre: Silje Rørseth, Caroline Bergh, Marie Bals, Alexandra Furunes, og Marie Linn Havsgård.

Ingeborg-nettverket inviterer kvinner i rørbransjen til nettverkstreff i Trøndelag

Ingeborg-nettverket inviterer kvinner i rørbransjen til nettverkstreff i Trøndelag mandag 27.januar. Temaet er rekruttering til rørbransjen, og hva vi alle kan gjøre for å bidra til ytterligere rekruttering av kvinner til rørfaget.  

0

Ingeborg-nettverket inviterer kvinner i rørbransjen til nettverkstreff i Trøndelag mandag 27.januar. Temaet er rekruttering til rørbransjen, og hva vi alle kan gjøre for å bidra til ytterligere rekruttering av kvinner til rørfaget.

– Arrangementet arrangeres hos Rørentreprenørene Norges avdeling i Trøndelag, nærmere bestemt på Rørbransjens Hus på Tiller rett utenfor Trondheim sentrum. Alle kvinner som jobber i rørbransjen, enten som rørleggere eller med andre oppgaver i bransjen, er hjertelig velkommen, skriver Ingeborg-nettverket i en melding.

Rørentreprenørene Norges samfunnsoppdrag er å jobbe for rørbransjens rammebetingelser og være en ansvarlig og attraktiv interesseorganisasjon der alle midler brukes på å fremme rørleggerbedrifters interesser. De siste årene er fokuset på rekruttering av kvinner til rørleggerfaget også fått svært stor plass i organisasjonen, takket være Eli Heyerdahl Eide.

På plass i Trøndelag neste uke kommer flere av frontfigurene i Ingeborg-nettverket til å være tilstede for å prate om nettverkets rolle og oppdrag. Tanken er å skape et et enda større miljø for kvinner i rørleggerfaget i Trøndelagsregionen.

Programmet for kvelden er:
17:30 Mingling
18:00 Oppstart og velkommen ved Ingeborg-nettverket
18:15 Middag
19:00 Rekruttering av rørleggere i Trøndelag, ved Ove Hanstad
fra Rørtrøndelag
19:30 Ingeborg-nettverket – hva kan vi oppnå sammen? Ved Eli
Heyerdahl Eide
20:00 Bli kjent –
21:00 Slutt

– Arrangementskomiteen vil gjerne vite hvem som kommer, og på grunn av servering må de ha en påmelding/bekreftelse på at du kommer senest fredag 24.1 kl 12.00.

Påmelding kan sendes på messenger eller på mail til eli@rornorge.no.