Adm.direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Igangsetting i 2019 på 2014-nivå

Samlet igangsetting av nye boliger i 2019 ble 25.037 som er på 2014-nivå. Igangsettingen har falt kontinuerlig siden høsten 2017.

0

– Samlet igangsetting for 2019 er ned 15 % i forhold til 2018, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Den største nedgangen er for leiligheter som falt med 22 %, mens småhus er svakt ned med 1 % og enebolig er ned 9 % i forhold til 2018.

Salget av nye boliger er ned 3 % i 2019 sammenliknet med 2018. Salget av eneboliger faller 17 % mens småhus er opp 12 % og leiligheter er svakt ned med fall på 1 % ved sammenlikning med årstallene for 2018 fordelt på boligtypene. En del av salget fordeler seg nå mellom igangsatte og ferdigstilte prosjekter.

De tre største boligbyggerne i 2019 var: 1 Obos (inklusive Block Watne), 2 Systemhus og 3 Mesterhus