- Det er bra at Avinor har interne rutiner som avdekker kritikkverdige forhold. Men er det ikke naturlig at byggherre undersøker hvem som skal gjøre jobben og forsikre seg om at kontraktene er ryddige, før en jobb til 200 millioner kroner avtales? spør Marianne W. Røiseland, administrerende direktør for Rørentreprenørene Norge

– Hvem kan konkurrere mot slike aktører?

- Hvorfor AF gruppen valgte Prefaso AS, et såkalt "hylleselskap" til jobben på Gardermoen skulle vært interessant å høre:

0

– Å redusere arbeidslivskriminaliteten bør være et mål også i statlige byggeprosjekter. I denne saken er det positivt at Avinor setter ressurser inn på å avdekke ulovlige og tvilsomme forhold, men målet bør være å unngå dem fra starten! Det sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør for Rørentreprenørene Norge, om avsløringen om brudd på utbetalingsfrister som har ført til at AF Gruppen nå utestenger Prefaso fra Avinors byggeplass på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Da jeg begynte i denne jobben for to år siden, hadde jeg en naiv  tro om at der Staten var byggherre, der var det orden og ryddige forhold. Det tok ikke mange dagene før en av bedriftseierne sa; du må ikke tro at staten er noe bedre byggherre enn de private, snarere tvert imot. Eksemplene har vært mange etter det. Vi tok problemstillingen opp da Stortinget behandlet Stortingsmelding 22 om offentlige innkjøp. Men, jobben er på ingen måter gjort – dette lerretet er tydeligvis stort å bleke! sier hun til VVSforum.

Ansvaret ligger hos Avinor
Røiseland presiserer at hun kun kjenner saken på Oslo Lufthavn Gardermoen utfra det hun har lest i media.

– Jeg vet ikke hvorfor AF gruppen valgte Prefaso AS, et såkalt “hylleselskap” til jobben. AF-gruppen må nesten selv svare på hvorfor de mente dette selskapet var det beste å bruke på flyplassen. Men ansvaret for at vi får slike forhold som ble beskrevet på Gardermoen, ligger hos byggherre. I dette tilfellet statlige Avinor som driver flyplassen.

Det vil si at når Avinor velger en teknisk entreprenør, som de må vite er avhengig av mye innleie for å gjøre jobben, blir ansvaret ekstra stort for å påse at også underleverandører har ryddige arbeidskontrakter og opptrer seriøst.

– Det er bra at Avinor har interne rutiner som avdekker kritikkverdige forhold. Men er det ikke naturlig at byggherre undersøker hvem som skal gjøre jobben og forsikre seg om at kontraktene er ryddige, før en jobb til 200 millioner kroner avtales? spør hun retorisk.

Hun mener gode indikatorer er om bedriften har egne fagansatte, om de har lærlinger, og selvsagt om alle forhold rundt HMS og skatt er i orden.

– Når arbeidsforholdene dårlige og lønnen er lav, skapes en skjev konkurransearena.  Det er ikke mulig for seriøse bedrifter, med både tariffavtale og lærlinger å konkurrere med “pop-up-bedrifter” med tvilsomme arbeidskontrakter.

Trist registrering
Røiseland sier det er trist når skoler som utdanner håndverkere, blir bygget uten en eneste lærling.

– Eller når kommuner velger å bygge barnehager eller omsorgsboliger uten en eneste lokal håndverker. Eller når kontraktene er så store i prestisjeprosjekt som Livsvitensenteret, at bedrifter i Norge med egne ansatte håndverkere ikke har anledning til å gi tilbud. Risikoen blir for stor, fordi kontraktene blir for store. Så ender det med at en storaktør vinner kontrakter for så å dele den opp. Summene av slike forhold blir et trist arbeidsliv. Hvis vi ønsker et seriøst og attraktivt arbeidsliv med plass til norske bedrifter, er det på tide staten tar grep over egne prosjekter!