Per H. Olsen, daglig leder i Høytrykksvakta AS i Tromsø, etterlyser et kommunalt initiativ for å tilrettelegge for mer vedlikeholdsarbeid slik situasjonen i landet er nå.

Høytrykksvakta i Tromsø etterlyser offentlige tiltak

- Nå trenger vi kommunale initiativ:

0

Byggeaktiviteten har vært høy i Tromsø i mange år, men nå merker også byen i nord koronakrisen. Foreløpig er allikevel tilgangen på oppdrag god, og få bedrifter har permittert ansatte.

– På bakgrunn av Rørentreprenørenes regelmessige ringerunder til lokale medlemsbedrifter forstod vi at det var helt stille overalt den første uke. Mange bedrifter sendte permitteringsvarsler, og et firma måtte sette 50 rørleggere i karantene etter en firmatur. Bedrifter med store serviceavtaler mot sykehjem og sykehus sliter også med oppdragene. Koronakrisen rammer bedriftene på forskjellige måter, men etter hvert som dagene har gått er situasjonen normalisert. I dag har de fleste rørleggerfirmaene i Tromsø alle rørleggerne ute i arbeid, sier Per H. Olsen, daglig leder i Høytrykksvakta i Tromsø.

Selskapet er en del av VB-kjeden og leverer rørleggertjenester, rørkontroll og tar forsikringsoppdrag for privatpersoner, bedrifter, offentlige institusjoner og boligbyggelag i Tromsø. Selskapet har i dag 16 ansatte og ingen permitterte på grunn av koronakrisen.

Bruker sosiale medier for å informere
Han forteller at den første uken var spesiell siden virksomheten måtte legge om alle rutiner og dele opp i separate avdelinger.

– Der er vanskelig å fjerne smitterisiko 100 prosent, men vi har gjort det så godt som mulig. Utover slike utfordringer har vi høy aktivitet, og siden vi også er på forsikringsmarkedet har vi god forutsigbarhet siden det skjer skader hele tiden. Som servicerørleggere merker vi allikevel svingninger i markedet, og jobber mye med sosiale medier for å informere om at vi fortsatt er i drift. Dette har gitt resultater og vi kan ikke klage, sier han.

Han forteller at selskapet ikke er direkte rammet av nedgang i turismen.

– Turisme og reiseliv står for mye av den økonomiske aktiviteten i Tromsø, så på den måten er alle direkte eller indirekte rammet. Allikevel står det offentlige for nesten 70 prosent av VVS-markedet, og utover serviceoppdrag for hotellene jobber vi ikke direkte mot turistnæringen.

Vanskelig å få tak i rørleggere
Han forteller at den største utfordringen for virksomheten er å få tak i kompetente medarbeidere.

– Vi har faktisk søkt etter rørleggere siden mai i fjor og fikk til slutt tak i en ny rørlegger, men det er generelt vanskelig å få tak i flere medarbeidere. Vi har en til to lærlinger hele tiden, men det er generelt for lite rekruttering til bransjen. Samtidig vil mange lærlinger studere videre, eller finne andre jobbmuligheter etterpå, sier han.

Etterlyser offentlige tiltak
Olsen mener at det offentlige i mye større grad må tilrettelegge for økt bruk av håndverkere.

– Siden det ikke blir utenlandsreiser i år tror jeg dette vil føre til at flere vil bruke lokale rørleggere og elektrikere til å pusse opp hjemme. Jeg skulle ønske det offentlige kunne gi incentiver til private husholdninger til å rehabilitere. Forslaget til Rørentreprenørene om å sette 6 prosent MVA for håndverkertjenester er et godt forslag. Dette er gode tiltak som vi ønsker mer av, sier han og tilføyer:

– Vi ser også at de store aktørene ikke får gjennomført prosjektene på samme måte som før, noe som vil føre til dødtid. Jeg tror dette året kommer til å by på flere utfordringer, og at vi da må tilrettelegge for at folk har råd til å bruke håndverkere.

Han peker også på det enorme vedlikeholdsetterslepet i kommunene, og mener det offentlige nå burde bruke anledningen til å ta dette igjen.

– Samtidig som vedlikeholdsetterslepet er stort ser vi at vi får færre oppdrag fra det offentlige. Jeg etterlyser et kommunalt initiativ for å tilrettelegge for vedlikeholdsarbeid, og jeg synes det er skremmende at det offentlige ikke tar mer ansvar. Når Solberg sier at regjeringen skal støtte næringslivet, oppleves det ikke slik ute i kommunene, avslutter han