Fra Vramepumpekonferansen 2019. Foto:NOVAP

Høyt faglig nivå på Varmepumpe-konferansen 2020

Arrangeres 10. til 11. mars på Quality Hotel Expo

0

Varmepumpekonferansen 2020 arrangeres 10. til 11. mars på Quality Hotel Expo på Fornebu. Konferansen går over to dager med aktuelle foredrag og muligheter til å treffe både bransjefolk og innkjøpere.

– Det som er nytt på årets arrangement er at vi har fagdagen på dag en, etterfulgt av festmiddag og premieutdeling. Den andre dagen ser på politiske rammevilkår og de viktigste driverne for varmepumpemarkedet. Foredragsholderne representerer den fremste ekspertisen på disse områdene i Norge, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

Han forteller at målgruppen er alle de som jobber med luft-til-luft, luft-til-vann og væske-til-vann i boligsegmentet og til større bygg.

– Målgruppen er alt fra installatører av luft-til-luft, rørleggere som jobber med vannbåren varme, rådgivende ingeniører og større entreprenører. Vi har et program som er interessant for mange, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Fra venstre: Daglig leder i NOVAP, Rolf Iver Mytting Hagemoen i samtaler med markroøkonom Nejra Macic, og adm.direktør Bjørn Magnor Birkeland i Prognosesenteret under Varmepumpekonferansens 2019. Prognosesenteret vil også under årets Varmepumpekonferanse presentere statistikk, prognoser, og markedstrender i varmepumpemarkedet.

Faglig oppdatering på luft-til-luft varmepumper
Den første dagen er delt i tre faglige sesjoner med foredrag innen områdene bolig, næring og luft-til-luft-varmepumper.

– Luft-til-luft er fortsatt det største markedet og fortsetter å vokse. Vi kommer i den sammenheng til å presentere en markedsanalyse som ser på utviklingen det siste året og forventet utvikling videre. Vi ser også på fordelingen av luft-til-luft varmepumper på eksisterende bygg, nybygg og i ulike næringssegmenter.

– Vi har foredrag om F-gassforordning, hvordan man demonterer varmepumper riktig, og hva man må tenke på når man sender inn gamle kuldemedier til gjenvinning. Vi ser også på hvordan man installerer varmepumper i nye energieffektive hus med strenge krav til tetthet. Dette handler om hvordan man installerer varmepumper slik at man unngår kondensproblematikk.

I tillegg presenteres nyttige råd om søkemotoroptimalisering og bruk av sosiale medier i markedsføringen.

– Vi har et skreddersydd program for alle som jobber med luft-til-luft varmepumper, og har aldri hatt så mange dedikerte foredrag om luft-til-luft tidligere, sier Mytting Hagemoen.

Store muligheter innen vannbåren varme og plusshus
Konferansen vil også se på varmepumper for vannbåren varme.

– Utviklingen av markedet for vannbåren varme er knyttet til myndighetskrav, energieffektivisering, effekttariffer, og hvilke krav som stilles i byggteknisk forskrift. Samtidig vil vi trekke frem gode prosjekter som man kan dra lærdom av. Generelt sett ønsker vi å bidra til kompetanseheving på alle disse spørsmålene.

Han peker også på at det bygges stadig flere nesten nullenergi- og plusshus hvor varmepumper spiller en sentral rolle.

–Det handler om å synliggjøre muligheter som ligger i markedet for energigjerrige løsninger, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Fra Varmepumpekonferansen 2019.

Energibrønner, kjøling, vannbåren gulvvarme og vannrensning
Mytting Hagemoen forteller om økende interesse for bruk av varmepumper til kjøling.

– Stadig flere ønsker informasjon om bruk av varmepumper til kjøling. Vi ser derfor på det reelle kjølebehovet i eneboliger og boligblokker, og hvordan varmepumper kan brukes til kjøling. Vi tror etterspørselen etter slike løsninger vil øke i årene som kommer, sier han.

Han peker på varierende kompetanse på brønnboring blant de som bygger bergvarmepumpeanlegg.

– For å heve kompetansen på bergvarme skal vi ha foredrag om dimensjonering av energibrønner både for bolig og næring. Mange har dessverre ikke tilstrekkelige kompetanse på dimensjonering. Vi skal også presentere «Veileder for vannbåren gulvvarme». Hvis vi ønsker at markedet for bergvarme- og luft-til-vann-varmepumper skal øke, må vi også ha etterspørsel etter vannbåren. Dette vil kreve velfungerende anlegg som er riktig dimensjonert. Vi har også et foredrag om vannrensning og forebygging av Legionella. Her ser vi på regelverket for bruk av kjemikalier og ulike teknologier for vannrensning, sier han.

Varmepumper i næringsbygg
Konferansen har en egen sesjon som vil se på varmepumper og ulike innovative løsninger for næringsbygg. Flere av foredragene ser på forskningsprosjekter som er finansiert av Enova og Forskningsrådet.

– LowEx er et prosjekt som ikke alle har hørt om, men som får økende oppmerksomhet. Her skal vi trekke fram flere prosjekter hvor varmepumpeanleggene er optimalisert for ventilasjon, oppvarming, kjøling og lavtemperatursystemer. Vi ser nærmere på prosjektene og hvorfor varmepumper er en selvfølgelighet om man skal bygge energieffektive bygg.

– NTNU har vært involvert i forskningsprosjekter hvor mastergradsstudenter har gått gjennom erfaringene med hvordan byggene faktisk har fungert. Her ser vi på Moholt 50|50 og Sweco-bygget og hvilke erfaringer som gjort, og hva som kan gjøres bedre.

– Vi presenterer også et forskningsprosjekt som har sett på forbruksmønstret av varmtvann i ulike typer bygg. Foredraget ser på det reelle tappevannsbehovet og hvordan man optimaliserer vanndistribusjonen for å ha minst mulig varmetap. Dette handler om riktig dimensjonering og drift av energieffektive bygg, sier Mytting Hagemoen.

Program og påmelding til Varmepumpekonferansen 2020

Politiske rammevilkår
Den andre dagen er dedikert rammebetingelser og politiske signaler av betydning for varmepumpemarkedet.

– Klimakur 2030 er en plan for kutt av utslippene utenfor kvotesektoren. Kvoteplikting sektor omfatter oljeindustrien, luftfart og kraftintensiv industri, men det er også store utslippe utenfor kvotepliktig sektor. Nå skal transport, bygg, avfall, havbruk, landbruk og flere andre sektorer kutte utslippene med 50 prosent innen 2030, sier han.

– Vi starter dag to med foredraget «New Green Deal for Europa» av Paal Frisvold. EU jobber nå med å stramme inn klimapolitikken og Frisvold vil presentere utviklingen i Europa. Det som skjer i EU er retningsgivende for hva som skjer i Norge. Det vil bli større fokus på hvordan vi skal nå klimamålene, og varmepumper vil spille en sentral rolle.

– Om vi skal elektrifisere flere sektorer må vi frigjøre mer elektrisitet. Dette vil føre til at varmepumper vil bli ettertraktet til mange ulike formål. Vi kommer også til å fokusere på de politiske signalene som kommer innen norsk energi- og klimapolitikk og hvilken betydning dette vil ha for varmepumpemarkedet. Vi ser på hva som skjer med byggteknisk forskrift, energimerking, effekttariffer, støtteordninger, og mye annet.

– Multiconsult skal presentere en ny rapport om besparelser i nybygg om flere velger varmepumper. Vi avslutter dagen med Prognosesenteret sin undersøkelse om utviklingen av markedet de kommende årene, sier han.

– Mulighetsrommet for varmepumper er stort, men vi er avhengig av at bransjen spesialiserer seg. Om vi ikke greier å tilby kostnadseffektive løsninger vil varmepumper bli valgt bort. Miljøpolitikk er en viktig driver, men kostnader, kompetanse, og anlegg som fungerer optimalt er en forutsetning for videre vekst. Hele bransjen har fortsatt mye å lære og denne konferansen er en fin mulighet til å få oversikt over det siste av teknologi, energieffektive løsninger og politiske rammebetingelser, avslutter Mytting Hagemoen.