- Det har vært en ryddig og ordentlig prosess mellom VVS Norge og meg, og nå kan jeg endelig ha råderett over egen bedrift igjen, sier Steinar Holbæk, daglig leder i Holbæk Rør.

Holbæk Rør går ut av VVS Norge

Medlemskapet i VVS Norge ble ikke som Steinar Holbæk, daglig leder i Holbæk Rør i Vennesla, hadde forventninger om. Etter en tid med forhandlinger, har partene nå blitt enige om å skille lag.

0

– Denne prosessen ble startet for et års tid siden. Nå gleder jeg meg til å drive bedriften etter eget hjerte, sier han til VVSforum.

Lang fartstid
Holbæk har fartstid i bransjen siden 1990, da han stertet opp som et enkeltmannsforetak. I 1994 ble det omgjort til Steinar Holbæk AS. I 2012 solgte han alle aksjene til Imtech-konsernet  og fortsatte som daglig leder under de nye eierne.

Fire år senere kjøpte han virksomheten tilbake, endret navn til Holbæk Rør AS og har bygd opp en sunn bedrift på kort tid.

– Jeg overtok i realiteten et konkursbo med ca. 30 ansatte, og måtte slanke staben vesentlig for å kunne holde hodet over vannet. Likevel kostet det meg svært dyrt de første driftsårene.

Men i 2019 snudde det, og han kan nå ut i 2020 erklære bedriften for friskmeldt. Medisinen var målrettet, fokusert og hardt arbeid.

I dag er de i overkant av 20 ansatte som tilbyr alle rørleggertjenester, inklusiv varme, kjøling og sprinkelanlegg. I 2019 omsatte bedriften for drøye 34 millioner kroner, som ga over en million kroner på bunnlinja. Også inneværende år styrer de mot et godt resultat, og framtiden ser lys ut med ordrereserver for over 50 millioner kroner.

Comfort-medlem
Da han etablerte Holbæk Rør, valgte kjedetilknytning til Comfort -og ble med over i VVS Norge høsten 2018.

– Som nyetablert, følte jeg at jeg ikke hadde noe valg selv om jeg ikke var enig i modellen som ble presentert. Hele kjeden ble jo med, og jeg valgte å følge strømmen. Det har jeg angret på i ettertid, men nå kan jeg endelig se framover igjen.

Som øvrige medlemmer, kjøpte også Holbæk eierskap i VVS Norge, og står oppført med 10046 aksjer – som er 0,19 prosent av den totale aksjeporteføljen ifølge Proff.

Holbæk ønsker ikke å si noe om hva det koster ham å bryte ut av kjeden, da ordlyden i avtalen er konfidensiell. Men innrømmer gjerne at det har vært vesentlig tap.

– Det VVS Norge står for, passer ikke for oss. Nå er jeg takknemlig for at jeg fikk bryte ut og ha råderett over min egen drift. Jeg er ikke i tvil om at det vil lønne seg for meg.