Administrerende direktør Thomas Buskoven (t.v) hos Høiax ble enda mer overbevist om at det er viktig og riktig å støtte Regnskogfondet etter presentasjonen fra fondets seniorrådgiver Anders Hylbak Bolstad.

Høiax støtter Regnskogfondet

– Regnskogen er en livsviktig pulsåre for hele kloden. Derfor er det vår plikt å bidra til at den blir bevart, sier Thomas Buskoven, administrerende direktør hos Høiax. Onsdag fikk bedriften besøk av Anders Hylbak Bolstad fra Regnskogfondet, som fortalte om organisasjonen og arbeidet de gjør mot avskoging.

0

– Regnskogen er en livsviktig pulsåre for hele kloden. Derfor er det vår plikt å bidra til at den blir bevart, sier Thomas Buskoven, administrerende direktør hos Høiax. Onsdag fikk bedriften besøk av Anders Hylbak Bolstad fra Regnskogfondet, som fortalte om organisasjonen og arbeidet de gjør mot avskoging.

Anders Hylbak Bolstad er seniorrådgiver for bedriftsmarked og tok administrasjonen gjennom en tankevekkende presentasjon. Regnskogen gir liv til millioner av mennesker og rommer opp mot 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo.

Konsekvensene er katastrofale:

* Unike dyr og planter forsvinner for alltid
* Mennesker mister hjemmene sine og drives ut i fattigdom
* Verden blir varmere og været mer ustabilt
* Mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp skjer i forbindelse med avskoging.

Trenger massiv støtte
Regnskogen dekket opprinnelig 13 prosent av jorda, men siden andre verdenskrig er over halvparten ødelagt. Hvert år forsvinner det 46 000 km² regnskog – et område på størrelse med Danmark.

– Det er en enorm oppgave å skulle redde regnskogen, men det er slett ikke håpløst. Det betinger imidlertid en massiv støtte i arbeidet vårt og at etterspørselen av produkter fra regnskogen reduseres, påpeker Regnskapsfondets seniorrådgiver.

– Vi får støtte blant annet av Norad, men er avhengig av bidragene vi får fra næringslivet og er glad for at Høiax er en våre skogvoktere.

Saken fortsetter under bildet:

Regnskogfondets seniorrådgiver Anders Hylbak Bolstad er glad for den støtten de får fra Høiax, både i form av økonomisk støtte og økt synlighet. – Mange av våre valg er basert på bærekraft, understreker Thomas Buskoven.

Bærekraft i bedriftskulturen
Nettopp bærekraft har for lengst blitt en del av DNA-et og identiteten til Høiax. Selskapet, med over 100 ansatte, ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927 og er Norges eldste produsent av varmtvannsberedere. Hovedkontor og produksjon ligger også i dag i Fredrikstad, som er en bevisst strategi for kunne oppnå et best mulig klimaregnskap.

– Det hadde helt sikker vært økonomisk billigere om vi hadde utkontraktert en del av produksjonen. Men vi tenker heller motsatt. Vi vil ha mest mulig lokalt og kortreist. Derfor tar vi hånd om hele prosessen, fra forskning og produktutvikling via produksjon av verktøy og maskiner til ferdig produkt og testing i eget hus, sier Buskoven.

Ble en vokter av regnskogen
Høiax investerer kontinuerlig i teknologi, som muliggjør unike produksjonsprosesser og dermed også enestående produktkvalitet. Varmtvannsberedere inneholder ingen miljøfiendlige stoffer, og bedriften har et effektivt retursystem for kasserte produkter og tilfredsstiller alle krav til bærekraftige produksjonssystemer.
– Å levere produkter med svært lang levetid er vårt største bidrag til økt bærekraft. Men vi ønsket å gjøre mer, og for et par år siden ble jeg berørt av den trusselen plastavfall utgjør for kloden vår. Markedsavdelingen tok opp hansken og diskuterte hvordan vi kunne bidra til et bedre miljø.

Nå lanserer de et gjenbruksnett for å minske bruken av plastposer, samt at de innfører en avgift på bæreposene. Overskudd av salget går i sin helhet til Regnskapsfondet. Dette er det også informert om på produktene, slik at de både støtter Regnfondet og samtidig bevisstgjør sine kunder om viktigheten av dette arbeidet.

– Når vi opplyser dem om at 100 kroner kan bidra til å redde 10.000 kvadratmeter regnskog i ett år, er det et godt argument for å kunne forlange 5 kroner for en bærepose eller 35 kroner for et gjenbruksnett.

Vil spore alle deler
Høiax har nå igangsatt en prosess for å spore og kartlegge livssyklusen på Høiax sine produkter.

– Det er en stor jobb, men viktig for å kunne vite eksakt hva vårt klimaavtrykk er – og hvordan det kan bedres. Dessuten er det et viktig signal både internt og eksternt om at vi tar det grønne skiftet på alvor, sier Høiax` administrerende direktør Thomas Buskoven.