Adm.direktør Bjørn Moen i Heidenreich, forteller at grossisten ikke vil øke prisene fra 1.mai 2020. - Det er mange nå som forventer å få justert prisbildet, men vi mener at tiden ikke er inne for det akkurat nå.

Heidenreich øker ikke prisene

- Vi forholder oss til inngåtte avtaler med leverandører og kunder

0

– Mange har kastet seg på koronabølgen for å påberope seg en force majeure-situasjon og skru opp prisene, mener Heidenreichs administrerende direktør Bjørn Moen.

12.mars kom beskjeden om at Norge skulle lukkes. Skoler, kontorer og bedrifter ble stengt. Folk ble bedt om å holde seg hjemme og mange mistet livsgrunnlaget over natta. Kronekursen er i fritt fall og ligger nå på et historisk lavt nivå. Mens mange leverandører varsler om prisøkninger fra 1. mai, melder Heidenreich om at de ikke kommer til å øke prisene 1. mai med bakgrunn i disse signalene.

Les også: Mener bransjen må unngå krisemaksimering – ber alle forholde seg til standardkontrakter

Heidenreich`s administrerende direktør Bjørn Moen legger samtidig ikke skjul på at det er
mye usikkerhet knyttet til dagens situasjon, men velger altså ikke å øke prisene fra 1.mai.

– Mange av våre leverandører sender oss i disse dager ekstraordinære prisvarsler . Disse varslene begrunnes med at det foreligger en force majeure-situasjon (en klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll inntreffer, redaksjonens anmerkning), som igjen innebærer at de påberoper seg retten til prisøkning. Vi i Heidenreich forholder oss til inngåtte avtaler med leverandører og kunder, sier han.

Opp mot 20 prosent økning
Moen har fått flere telefoner og mail fra sine leverandører som melder om alt fra 3 til 20 prosent prisøkning. Enkelte utnytter koronasituasjonen som et påskudd til å heve prisene i denne størrelsesordenen, hevder han.

– Vi så vel en utvikling før koronaviruset tok tak i Norge og verden for øvrig. Nå viser enkelte opportunistisk oppførsel ved å kaste seg på bølgen for å påberope seg force majeure. Vi anerkjenner ikke dette.

Selv om VVP nylig uttalte at de er svært bekymret for situasjonen på vegne av sine medlemmer nettopp på grunn av den lave kronekursen, deler ikke Heidenreich helt den samme oppfatningen for egen del.

– De har jo gått ut på vegne av sine medlemmer, men vi forholder oss til den enkelte leverandør.

Må ta ansvar
Moen understreker at det er viktig å ta et ansvar for at kundene skal opprettholde konkurransekraften ut i markedet. Det blir feil å overføre ekstra kostnader på våre kunder og det utførende leddet nå, sier han.
– Heidenreich har også økte kostnader om dagen, ikke minst har våre transportkostnader økt vesentlig. Det kan derfor hende vi må øke prisene på et senere tidspunkt i år, men per nå gjør vi ikke det. Vi gjør heller det vi kan for å opprettholde prisene.

– Både Ahlsell og BD har varslet om prisøkninger på en del varer. Hvordan lar det seg gjøre, når både leverandører og konkurrenter varsler prisoppgang?

–  Noen mener at også vi som den tredje største grossisten må følge de andre grossistene på dette. Men vi håper og forventer at leverandørene er løsningsorienterte og ikke vil tvinge gjennom prisøkninger akkurat nå. Vi må gi dette litt tid, og mener at alle parter i verdikjeden må bidra i denne krevende situasjonen. Denne bransjen skal leve videre, og det kommer til å ta seg opp igjen både når det gjelder omsetning og kronekurs. Heidenreich har også økt varekostnad på varer vi kjøper i andre valutaer, men vi forventer samtidig en reduksjon pga det kraftige fallet i råvareprisene.

Tre gode grunner
Moen trekker også fram det faktum at omsetningen første kvartal har vært over all forventning og takter over budsjett. Heidenreich AS er heldige som kan jobbe i en bransje som bidrar til å holde hjulene i gang. – Vår definisjon av samfunnsansvaret er nettopp å holde produksjonen i bransjen i gang gjennom hele verdikjeden, også for våre kunder. Å opprettholde prisene vil bidra til dette, og vi vil jobbe målrettet sammen med våre leverandører for å finne gode løsninger. Målet er å unngå prisøkninger utover hva som er inngått i samarbeidsavtalene.

Han nevner tre grunner til at bransjen ikke bør gå ut med prisøkninger nå:

* – Vi mener at vi sammen må ta et samfunnsansvar, og det er å holde prisene nede. En generell prisøkning vil ikke bidra til vekst i markedet nå.

* – Vi ser at råvaremarkedet faller betydelig i pris, som vi mener bør kompensere mot valutatillegget.

* – En generell prisøkning nå vil ikke bidra til å få i gang igjen markedet og heller ikke initiere vekst. Dette gjelder både for kundenes del og leverandørenes del, men ikke minst også for å trygge alle våre arbeidsplasser.

Raske beslutninger
Moen sier til VVSforum at de måtte ta raskt grep da de drastiske, nasjonale koronatiltakene ble varslet for tre uker siden. Det nyter de godt av i dag.

– Først sørget vi for informasjon til alle, deretter sendte vi hjem alle i administrasjonen på hovedkontoret for å etablere hjemmekontor. Også alle selgerne ute i landet jobber nå hjemmefra, eller er ute og hjelper til i våre butikker.

Ledelsen opprettet et beredskapsteam på hovedkontoret bestående av fire personer for å kunne opprette funksjoner som er i tråd med samfunnsansvaret i en slik situasjon.
– Da beskjeden kom var vår umiddelbare tanke, hvordan dette kom til å påvirke driften, og vi fryktet at det ville ramme både omsetning og inntjening.

Resultatet er imidlertid nesten for godt til å være sant, forteller Moen.

– Vi har hatt full fart, og omsetningen har holdt seg oppe siden vi fikk beskjeden. Utrolig nok har omsetningen økt samlet sett i 1.kvartal, og vi ligger også foran årets budsjett så langt. Vi har ikke permittert noen, og trenger med andre ord hver eneste ansatt. Våre ansatte kan i hvert fall gå inn i påsken uten å være engstelige for å bli permitterte nå. Pågangen er, tross omstendighetene, stor hos oss. En svært hyggelig status med tanke på at vi jobbet med beredskapsplaner for det verst tenkelige scenarioet med omsetningssvikt og mye sykdom blant de ansatte.

Ingen påvist smittet
Han gleder seg også over at ingen av de ansatte har innrapportert påvist koronasmitte, og kun enkelte har måttet sitte i hjemmekarantene, stort sett på grunn av utenlandsopphold. Ellers er sykdomsbildet helt vanlig som på denne årstiden ellers, så alle er på plass på lageret på Skedsmokorset.

– Stemningen er god. Vi føler oss privilegerte i den situasjonen vi er i. En nylig gjennomført intern undersøkelse bekrefter at medarbeiderne er motiverte og engasjerte.
Også alle medarbeidere ute i butikkene er friske og raske, og flere butikker har valgt å dele butikkpersonalet i to skift, hvor også en del av våre uteselgere inngår. Dette for at det alltid skal være ansatte med oversikt og kunnskap om både butikk og produkter.

– Uteselgere avhjelper sine kollegaer i respektive butikker så langt det er mulig. Alle er på jobb rundt i hele landet, så inntil nå har vi ikke hatt behov for å sette inn ekstra personale noen sted.

Tar hensyn
Moen understreker at de er opptatt av smittevern og følger alle anbefalinger fra myndighetene.

– Vi har tatt situasjonen veldig på alvor. Og selv kundene er flinke til å passe på både seg selv og oss i butikkene og ved å holde avstand. I tillegg har ansatte og kunder fått løpende informasjon, og vi har brydd oss om den enkelte. Det har skapt trygghet og tillit både internt og eksternt. En svært hyggelig registrering i denne urolige tiden, sier Heidenreich’ administrerende direktør Bjørn Moen til VVSforum.