Salgsdirektør VVS, Ole Petter Klavestad ( til høyre) og VA- sjef Morten Lerengen hos Heidenreich er glad for den positive utviklingen selskapet har selv i koronatider.

Heidenreich øker omsetningen og tar markedsandeler i koronatiden

– Det er med glede og ydmykhet vi ser en svært positiv utvikling i selskapet de første månedene i 2020, til tross for at vi opererer i et svært spesielt marked om dagen, sier salgsdirektør VVS, Ole Petter Klavestad og VA- sjef Morten Lerengen.

0

– Siden midten av mars har vi fulgt utviklingen fra dag til dag svært nøye, og vi kan virkelig snakke om et marked i stadig endring, opplyser de i pressemelding.

– Tar markedsandeler
Lerengen sier seg strålende fornøyd med at de ser en svært positiv utvikling i omsetningen både for april måned isolert – og for 1. tertial i år.

– Dette er en kraftig vekst sammenlignet med samme periode i fjor, og vi er også over våre interne målsetninger både på VVS og VA.

Klavestad forteller at de registrerte en liten nedgang i butikkene fra midten av mars til slutten av april. Men det har de hentet inn igjen og øker også omsetningen i butikkene sammenlignet med samme periode i fjor.

– Fra logistikk hos oss meldes det også om plukkrekorder om dagen og det er gjerne på høsten vi har sett dette tidligere. Så hos oss er det virkelig full trøkk om dagen!

Fortsatt ikke prisøkning
Men samtidig som Heidenreich har økt salget til tross for koronakrisen, gir en fortsatt svekket krone reduserer inntjeningen. Til tross for det, står fortsatt selskapet på at prisene ikke skal økes før 1. juli, i motsetning til mange andre aktører i bransjen som justerte opp prisene 1. mai.

– Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra både kunder og markedet etter at vi gikk ut med informasjon om at vi ikke ville øke prisene pr. 1.mai.

Begge to retter samtidig en takk til mange av leverandørene som støttet dem i denne avgjørelsen.

– Ved å øke prisene pr. 01.05. så kunne vi muligens forbedret våre marginer på kort sikt, men vi mener fortsatt at det viktigste nå er å få fart på markedet. Og da er ikke økning av prisene det riktige. I Heidenreich mener vi at vi nå sammen må ta et viktig samfunnsansvar!