Bjørn Moen er fornøyd med utviklingen etter ett år i sjefsstolen hos Heidenreich. – Vi har tatt markedsandeler og økt synligheten. Det er blitt en helt annen bevissthet rundt vår tilværelse, sier han til VVSforum.

Heidenreich har styrket seg på flere områder under Bjørn Moens ledelse

Høyere markedsandel, økt synlighet og stolte medarbeidere. Etter ett år i sjefsstolen hos Heidenreich, kan administrerende direktør Bjørn Moen med fasit i hånd trygt fastslå at de er på rett kurs. – Men jobben har så vidt  begynt, fastslår han overfor VVSforum.

0

Moen inntok den administrative lederrollen hos grossisten 1. september i fjor, etter mange år  som økonomidirektør i selskapet. I intervjuet med VVSforum den gangen, lovte han nytenking og enda mer dedikerte ansatte for å vinne terreng i en bransje med knappe marginer.

– Det har vi lyktes godt med. Vi er litt annerledes og bedre i dag enn for ett år siden – selv om vi var gode da også.

Moen har en klar oppfatning om hvorfor de har lykkes, og forteller at han startet jobben med å dra rundt og snakke med sine medarbeidere.

Alle skulle føle seg hørt og sett.

– Jeg ønsket at alle våre 300 ansatte skulle føle seg viktig, noe som er helt essensielt skal vi lykkes som en hel organisasjon. Jeg føler at vi har lykkes bra, og merker at de ansatte er stolte av jobben sin, og står på som aldri før. Det er også de ansatte som er best egnet til å vite hva som fungerer best innenfor sitt område, derfor er det helt avgjørende at alle er engasjerte og føler eierskap til arbeidsplassen sin.

Mulighet til utvikling
Moen, som selv er rekruttert gjennom internt opprykk, er bevisst på å gi ansatte med ambisjoner og rette kvalifikasjoner mulighet til å utvikle seg i de ulike rollene i organisasjonen. Han poengterer at det er flere eksempler på det i løpet av hans korte fartstid som toppsjef, og som han betegner som svært vellykket.

– Vi har i det hele tatt hatt mye fokus på ansvar- og myndighetsfordeling i Heidenreich.. Jeg ønsker å  delegere myndighet og stole på at lederne tør å ta egne beslutninger. Den tilliten er gull verdt.

– Så må vi selvsagt gi dem støtte i form av verktøy og kompetanse til å kunne ta de rette valgene. Og mislykkes de noen ganger, får vi heller lære av det i ettertid. Dette er læring i praksis.

Han innrømmer gjerne at Heidenreich ikke har vært gode nok på dette området tidligere, og at det tar lang tid å snu skuta.

– Men vi er godt i gang!

Seiler i medvind
Heidenreich-kapteinen føler de både har satt riktig kurs og har fått god vind i seilene. Nå handler det om å heise spinnakeren og utnytte den på beste måte.

– Ja, det er bra fart nå, men det er viktig å påpeke at jobben skal intensiveres ytterligere framover. Vi kan ikke la selvtilfredsheten dempe lysten til å vinne ytterligere terreng. Skal vi lyktes med det, må vi være aktive og aggressive på en positiv måte.

Den tidligere økonomidirektøren legger samtidig ikke skjul på at det er en utfordring å tjene nok penger parallelt med utviklingen av selskapet, og at de må ha det bildet med hele tiden.

– Det er ikke gitt et vi kan fortsette å ta imot avfallet til kunden uten at det skal koste dem noe, sier han som ett eksempel på akkurat det.

– Må tørre å si at vi er gode
– Vi kan selvsagt ikke gi bort varer eller sende ut f.eks 10 skruer fraktfritt, men vi skal være aktive og tørre å stå i markedet og skryte av oss selv. Heidenreich er den beste grossisten og den beste partneren du kan ha. Det betyr ikke nødvendigvis at vi er den billigste, men totalt sett skal vi være den beste for kunden. Vi har de beste folkene, vi har de beste tjenestene og den beste kundeservicen, som i sum gjør at du får mest igjen for pengene ved å handle hos oss.

Det er et budskap ikke bare han skal formidle, det skal alle ansatte både si og mene.

– Kundene skal stole på oss og merke en forskjell når de snakker med våre ansatte – det være seg en selger eller innkjøper – kontra andre. Om de ikke fikk det helt som de ville, skal de  sitte igjen med en følelse av at det var en saklig og god diskusjon. At de skal oppleve Heidenreich som den mest positive grossisten og at de får mest verdi for pengene her.

Han føler dette allerede har satt seg i ryggmargen til hele organisasjonen, og at de har blitt langt mer synlige og betydningsfulle i markedet enn noen gang.

– Der har vi gjort et kjempeløft, og dette vil også være det viktigste fokuset framover, sier han.

– Og etter å ha praktisert dette en stund, bekrefter kundene at de merker forskjell. At vi har hyggelige og kompetente folk, og at de derfor ønsker å plukke varer hos oss. Min viktigste jobb er å passe på at vi holder oss på det sporet.

Enormt potensial
Det finnes nok av mørke skyer og utfordringer for bransjen, som må håndteres, men for Bjørn Moen handler det først og fremst om å se hvilke muligheter som finnes. Potensialet er enormt, fastslår han.

– Markedet blir nok ikke spesielt større, og bransjen er best tjent med en jevnere fordeling mellom noenlunde like store grossister. Et marked hvor én aktør er dominerende, er sjelden et harmonisk marked. Og mange bedriftsledere jeg har snakket med, ønsker et sterkt Heidenreich. Ikke primært fordi vi er snille og greie, men de ser at bransjen trenger det.

Økt respekt
Moen ser han merker at Heidenreich har blitt en mer betydelig aktør også blant konkurrentene.

– Jeg må innrømme at jeg merker en annen respekt enn tidligere nettopp fordi Heidenreich har markert seg på mange fronter det siste året. Tidligere har vi nok blitt sett på som den lille, ubetydelige aktøren. Nå snakkes det mye om oss hos konkurrentene fordi vi begynner å bli større og kanskje mer brysomme.

Også blant VVS- og VA-aktørene har Heidenreich fått en bevissthet, mener han – og trekker fram VA-satsingen som svært vellykket.

– Mange VA-entreprenører har knapt visst om oss. Mange av dem har respondert svært positivt etter at vi har meldt oss på også innenfor dette fagområdet.

En læreprosess
Året i lederjobben har vært en læreprosess også for ham, forteller han.

– Min hovedrolle er å tenke strategier og de lange linjer, så må de ansatte utføre sine daglige oppgaver uten at jeg går i beina på dem. Jeg har ikke alle svarene, jeg kan bare litt om alt. Derfor er det viktig at ikke alle  beslutninger kommer fra meg, men fra linja. Men det ligger ikke i min natur å si «det får du fikse», akkurat det har vært en prosess. Således har året vært en modningsprosess for oss alle.

– Jeg er ydmyk i forhold til oppdraget jeg har, og har fortsatt masse å lære. Heldigvis har jeg veldig dyktige folk rundt meg, understreker en fornøyd, men kamplysten Bjørn Moen.