Flow Trøndelag VVS er med i gruppen som skal utvikle og bygge nye Johan Bojer vgs. ? Det er prosessen her som er spesiell og innovativ, hvor alle fag er inne før bygget er tegnet. Et spennende oppdrag å være en del av sier Jonny Bech, leder for prosjektavdelingen hos Trondheims-bedriften.

– Håper dette legger premisser for framtidige entrepriseformer

Flow Trøndelag VVS skal bidra til å forme og bygge Johan Bojer vgs:

0

Flow Trøndelag VVS er en av aktørene som skal forme og bygge Johan Bojer vgs. i en målsumsbasert samspillsentreprise.  – En veldig spennende prosess som jeg håper vil legge premisser for framtidige entreprisemodeller, sier bedriftens prosjektansvarlig Jonny Bech.

Ruta Entreprenør  er valgt som hovedentreprenør i prosjektet, og signerte nylig samspillskontrakt med Trøndelag fylkeskommune for utvikling og bygging av Johan Bojer videregående skole i Vanvikan.

Ruta Entreprenør skal, i samarbeid med byggherre og brukergrupper, utvikle og utforme et skole- og nærmiljøanlegg som realiserer skolens visjon «Våg og vinn».

Godt samarbeid
Kompetanse og erfaring, i tillegg til timespris, var hovedkriterier da Ruta satt sammen en gruppe bestående av rådgivere, arkitekter og representanter for ulike tekniske fag. I tillegg til Flow Trøndelag VVS, valgte de aktørene HUS arkitekter, Multiconsult, Sønnico, Schneider Electric og pedagog Marius Thorvaldsen i gruppa.

Flow Trøndelag VVS har hatt oppdrag nettopp for Ruta Entreprenør gjennom mange år, som var en avgjørende faktor for at de ble valgt som leverandør av rør- og ventilasjonsløsninger, forteller Bech.

– Vi har hatt mange gode prosjekter sammen, slik at de vet at vi er kompetente og leveringsdyktige. Det var helt klart en forutsetning for å komme inn.

Skolen omfatter et nybygg på cirka 7.500 kvadratmeter for inntil 300 elever, og er en sammenslåing av dagens skolesteder i Rissa og Leksvik. Skolens innhold vedtas og konkretiseres utover i utviklingsfasen.

Få siste nyhetene rett i innboksen: Meld deg på VVSforums nyhetsbrev her

Prosjektet har høye miljøambisjoner med krav om nullutslippsbygg i driftsfase iht. ZEB-O, 40 prosent reduksjon av klimafotavtrykket fra bygningsmaterialer og optimalisert ressursbruk med fokus på gjenbruk og bærekraftig materialvalg.

Saken fortsetter etter bildet

Ronny Johnsen, avdelingsleder klima i Flow Trøndelag VVS

Ny måte å tenke på
– Dette er en ny og spennende måte å tenke prosess på, hvor alle parter er involvert i bygget allerede før det er tegnet og tomten knapt er stukket ut. Det skal sikre at de beste løsningene blir valgt, sier Ronny Johnsen, avdelingsleder for klima i Flow Trøndelag VVS.

I klartekst betyr det at Flow Trøndelag kan spille inn anbefalinger om løsninger og plassering av teknisk rom etc i gruppen for å sikre optimal framdrift og sluttresultat.

– Har du gode argumenter for at det du kommer med lønner seg for prosjektet, blir du hørt. Det er langt bedre enn at rådgivere bruker ”klipp og lim-metoden” og vi ender opp med en beskrivelse av tekniske anlegg som ikke passer til byggene, sier Johnsen.

Etter en oppstartssamling hvor alle involverte ble kjent med hverandre, skal gruppa møtes en gang ukentlig framover for å utvikle et godt samspill. En utviklingsfase som etter et skisseprosjekt skal resultere i ferdig forprosjekt mars 2021 med sikte på byggestart i mai 2021. Ferdigstillelse er satt til mars 2023.

Bech er ikke i tvil om at slik ”lagspekk” vil lønne seg for byggherren.

– Helt klart. Selv om det kan bli dyrere produkter og løsninger, vil det gi besparelser på andre områder. Dette sikrer også et robust og driftssikkert bygg i 30 år.

Mer og mer samspill
Flow Trøndelag VVS har jobbet med samspill også i tidligere prosjekter, og Bech er overbevist om at dette vil bli en stadig oftere benyttet entrepriseform i framtiden.

– De offentlige utbyggerne vil nok være ledende i den utviklingen, men jeg håper også de private kommer etter. I hvert fall at det gror fram en mellomting mellom denne modellen ved Johan Bojer og de tradisjonelle entreprisene, hvor det konkurreres på konsept og kompetanse og hvor nettopp samspillet løftes opp.  Det eliminerer også risikoen vesentlig for underentreprenører, og vi vil få langt mindre konflikter.

– I dag handler det for ofte om at en totalentreprenør spør 10 ulike rørleggere og andre underleverandører – og gjerne velger de med rimeligste pris. Da vil det handle om å levere minst mulig i stedet for å sette prosjektet i fokus, slik at byggherre får det produktet han ønsker. Gjennom samspill jobber alle involverte for kunden, ikke imot kunden.

Vet ikke omsetningen
Hele prosjektet har en økonomisk ramme på 311 millioner kroner, hvor tekniske fag utgjør en stor del. Hvor mye omsetning oppdraget vil tilføre Flow Trøndelag VVS, kan han ikke svare på.

– I og med at vi ikke vet hva som skal bygges og hvilke fag som skal inn, er det umulig å antyde på det nåværende tidspunktet. Det har heller ikke vært fokusert i innledningsfasen, sier han.