Haaland-konsernet elsker å drømme høyt og satse rått, og kan vise til en eventyrlig vekst de siste årene. – Med lokal tilstedeværelse, kjenner vi markedet og våre oppdragsgivere godt. Og de vet hva vi står for, sier konsernsjef Espen Haaland til VVSforum.

Haaland-konsernet har rundet 200 ansatte

70-årsjubilant med eventyrlig vekst:

0

Haaland er en teknisk totalleverandør med kontorer i Bodø, Mo i Rana, Fauske, og er nå også i ferd med å etablere seg i Mosjøen. I løpet av sommeren, har de ansatt 21 personer på Mosjøen-kontoret, og har med det rundet 200 ansatte med god margin.

– Men vi har aldri hatt ambisjoner om å vokse oss størst mulig, sier konsernsjef Espen Haaland til VVSforum.

Selskapet runder i disse dager 70 år, og Espen representerer tredje generasjon eiere og drivere. Han er i dag majoritetseier, og har med seg de to yngre søsknene Nina og Hans Petter både på eiersiden og i styret.

– Vi hadde planlagt en stor jubileumsfest, men den måtte dessverre avlyses på grunn av koronasituasjonen. Men det blir en liten markering lokalt med kaker og blomster, så får vi heller ta det igjen når vi blir 75, sier han.

Eventyrlig reise
Historien til Haaland forteller om gründere og eiere med stor pågangsmot og tilpasningsdyktighet, siden installasjonsbedriften Haaland ble etablert i  Mo i Rana i 1950. Startkapitalen på kr. 10.000, fikk Anna Elisabeth Marger Haaland og Hans Jacob Haaland lånt av sine fedre. De startet salg av elektriske artikler og satset på markedet i Rana og på øy-distriktet.

Saken fortsetter under bildet:

Haaland satser bevisst på å rekruttere kvinner til fagene, og har lyktes godt med det.

I løpet av 50- og 60-tallet ble Hans J. Haaland et betydelig elektrofirma i Mo i Rana. Det var hit private og bedrifter henvendte seg når man skulle ha utført elektrojobber og kjøpe elektriske artikler.

Andre generasjon skulle ta bedriften et steg videre, men etter en hektisk anleggsperiode i Mo i Rana kom tøffere tider når flyttestrømmen avtok. Etableringen av Norsk Koksverk i 1964 ga ny optimisme. Og det betydde at nye hus måtte bygges, installeres med strøm og utstyres med hvitevarer. Bedriften ble større, innen sitt felt størst i Nord-Norge på midten av 60-tallet.

I 1980 ble firmaet til et AS med navnet Haaland Installasjon AS og Haaland Elkjøp AS. På begynnelsen av 90-tallet var bedriften vokst seg til et konsern. For å få fart på salget av hvitevarer, flyttet Haaland Elkjøp ut av sentrum og etablerte Haaland Eljkjøp Stormarked i Langneset.

I 2013 kvittet konsernet seg med Haaland Elkjøp Stormarked i Mo i Rana og Elkjøp Mosjøen som følge av markedsendringer. Etter hvert ble det større konkurranse i montørbransjen på Mo, men Haaland holdt stand.

Ble totalteknisk entreprenør
Espen inntok sjefsstolen i Elkjøp-delen av Haaland i år sommeren 1994, kun 23 år gammel. Seks år senere overtok han hele konsernet, som har vokst betydelig de siste årene.

– Spesielt da vi besluttet å bli totalteknisk entreprenør i 2013, skjedde ting svært raskt. Det krevde tilsig av mange ansatte innen både rør, el, ventilasjon og automasjon, forteller han.

I 2016 etablerte Haaland seg i Bodø med alle tekniske fag, og overtok Norluft og Sollands serviceavdeling i byen. Våren 2018 åpnet de avdeling også på Fauske.

– Utviklingen i Bodø har vært fantastisk. Vi etablerte oss i byen samtidig med mange store boligselskaper, fikk tak i utrolig dyktige folk og fikk raskt innpass i utbyggingene. På litt over to år, hadde vi vokst til 100 ansatte i Bodø og Fauske – samme antall som i Mo i Rana.

Ville starte i Mosjøen
At de også skulle etablere seg i Mosjøen, lå i utgangspunktet ikke i konsernets framtidsplaner. Inntil noen lokale, dyktige fagfolk banket på døra og ville starte en avdeling der!

– Vi har utviklet flere boligprosjekter i Mosjøen gjennom vårt eiendomsselskap (Eiendomsselskapet Ranheim AS), og var således godt kjent i byen. Da vi lenge hadde sett potensialet, valgte vi å etablere oss med eget kontor. Og med alle de tekniske fagene i eget hus, blir det fort mange hoder.

Saken fortsetter under bildet:

I løpet av sommeren har selskapet ansatt 21 personer på Mosjøen-kontoret, og har med det rundet 200 ansatte med god margin.

Haaland er blitt tatt godt i mot markedet i Mosjøen, og konsernsjefen har stor tro på at de skal ta godt for seg av de kommende byggeprosjektene i området. Og at de har alle rørtekniske fagene «in-house» , gjør selskapet ekstra attraktivt hos entreprenører og byggherrer.

– Helt klart. Vi har fått en posisjon hvor vi opplever at utbyggere kommer til oss i en tidlig fase og vil ha oss med til å optimalisere et prosjekt. Det gjør at vi kan bruke vår erfaring og kompetanse til å utvikle gode prosesser, som bidrar til økt lønnsomhet for byggherren. Ved at vi har hånd om alle fagene, får vi også sømløse arbeidsprosesser på tvers av fagområdene.

Dyktige ansatte
Espen gir de ansatte hovedæren for at de har festet et så solid markedsgrep i en landsdelen med svært stor byggeaktivitet både i privat og offentlig sektor.

– Vi er opptatt av at våre ansatte skal trives, som er en forutsetning for at vi skal kunne nå målene våre.

Som en av mange sosiale møteplasser i konsernets regi, trekker vi spesielt fram deres egen bedriftsidretts-turnering «Haaland Cup» i regi av bedriftsidrettslaget. Cupen er en av landets største turneringer i sitt slag. Bedriftsidrettslaget har lange tradisjoner, og fyller faktisk 60 år!

I tillegg til et godt arbeidsmiljø og godt rykte, har toppsjefen en klar oppfatning av årsaken til at de får jevnlig tilsig av høy fagkompetanse -som gjør dem raskt operative ved nyetableringer og nye satsingsområder:

– Det er mange etablerte selskaper som ikke har den lokale styringen og forankringen som hos oss. Det vil si at de ikke bidrar til lokalsamfunnet utover arbeidet de gjør. Vi er bevisste på å gi midler tilbake gjennom sponsing av idrett og kultur, spesielt rettet mot barn og unge, samt veldedige formål. Og ved at vi sponser håndballaget til datteren eller sønnen til våre ansatte, øker eierskapet og stoltheten over egen bedrift. Det skaper lojalitet, resonnerer han.

Konsernet er også svært opptatt av stedsutvikling, og det må nevnes at Espen tidligere har engasjert seg personlig i politikk med ønske om å bidra til utvikling av by og region. I februar 2019 ble han valgt som styreleder i NHO-Nordland, et verv han går til med ønske om å bidra til økt utvikling av næringslivet i Nordland.

20 prosent lærlinger
En viktig del av rekrutteringen, får de også gjennom lærlinger i egen bedrift. Et mål er at minst 20 prosent av staben til enhver tid skal være lærlinger.

– Vi er opptatt av at lærlinger skal føle at de blir tatt på alvor og er viktige for oss, som skal gjenspeiles både gjennom faglig og sosial tilnærming. Tiden hos oss skal være verdifull og utviklende for begge parter, og vi er stolte av hver ny fagarbeider er klar for yrkeslivet.

Han trekker samtidig fram bevisstheten på å rekruttere kvinner som svært vellykket. Per i dag er 22 av de ansatte kvinner, som bidrar både med høy faglig kompetanse og til et godt arbeidsmiljø.

– Jentene gjør en kjempejobb og er svært viktig for oss, fastslår han.

Vil ikke vokse for enhver pris

– Med den farten Haaland har i dag, hvordan ser du for deg selskapet om 5-10 år?

Det er vanskelig å spå hva framtiden vil bringe i en bransje hvor utviklingen skjer veldig raskt. Håpet er at vi først og fremst skal ha etablert oss som en viktig og foretrukket aktør i alle regioner i Nordland. Mitt mål er ikke å vokse for enhver pris, men ser samtidig ikke bort fra at vi vil etablere oss på nye steder om vi ser muligheter!