Her ser vi hele Grohe gjengen i Norge samlet ( før koronapandemien inntok landet) i forbindelse med lanseringen av en ny barnebok om vann som ressurs, og som ikke er like tilgjengelig overalt i verden. - Å jobbe i et stort konsern som Grohe gir oss muligheter til å bidra på et overordnet nivå i forhold til viktige spørsmål og problemstillinger som opptar oss mennesker på et globalt nivå, sier Anne Dahl Øiseth i Grohe Norge.

Grohe vil vokse sammen med grossistene

Grohe Norge har nå staket ut den framtidige veien for å nå ut til rørleggerne. Den veien vil de gå sammen med grossistene, forteller selskapets Country manager Anne Dahl Øiseth. – Nå har vi skrevet avtale med alle de tre store grossistene BD, Heidenreich og Ahlsell. På den måten skal produktene og kompetansen vår, være lett tilgjengelig for bransjen, påpeker Øiseth.

0

– Vi har erkjent at vi ikke er i stand til å nå ut på egen hånd, og at vi er avhengig av å spille på lag med grossistene for å kunne lykkes med våre strategier og at rørleggerne for god tilgang til alle våre produkter. Det er der vår strategi og fokus ligger nå sier hun til VVSforum.

Tydelig kommunikasjon
Hun erkjenner at ikke alle har opplevd GROHE som tydelige i sin kanalstrategi, men at de nå har tatt grep for å bedre kommunikasjonen med markedet.

– Vi vil fortsatt være til stede i flere kanaler, men vil være tydelige på hvilke produkter som omsettes i hvilke kanaler.

– Men det viktige grepet nå, er at vi satser på grossistene som kanal for oss. Det er der vi kan ha mulighet til å vokse ved å nå ut til vår viktigste kunde; rørleggeren.

GROHE har vært ulikt tilstede i hyllene hos grossister tidligere også, men nå er det inngått nye avtaler og mye tettere dialog mellom partene.

– Jeg opplever at også de er svært interessert i – og opptatt av – å lykkes sammen med oss framover. Dette er et samspill som jeg er helt sikker på vil bli veldig bra.

Vil motivere rørleggeren
Mange rørleggere lar forbrukeren kjøpe produktene selv, som bidrar til at lønnsomheten synker.

– En viktig del av inntjeningen ligger i bonusene. Derfor er det viktig å motivere rørlegger til å ta en samtale ekstra for at sluttkunden kan kjøpe noe rørleggeren kan levere og har kompetanse på. Det betinger at vi må, sammen med grossistene, må være ute og trene rørleggere på våre produkter, slik at de har lyst til å selge dem og er komfortable med å installere dem.

– Dette vil gi en gevinst for rørlegger også, men det er som sagt viktig at rørleggeren tar grep overfor forbruker i valget av produkter.

Samtidig påpeker hun at de som leverandør ikke bare må snakke om det produkttekniske, men i større grad også ta tak i det forretningsmessige; hvordan de kan hjelpe rørleggeren med å tjene litt mer penger på produktene.

 Alle vil tjene mer
– Om vi kan bistå rørleggere å tjene mer ved å velge våre produkter hos grossisten, blir det en vinn-vinn- situasjon for alle. En mer bevissthet på produktvalg og mersalg, vil de se igjen på bunnlinja. Skal vi lykkes med det, må vi synliggjøre oss bedre og ha bedre forståelse for hvordan rørleggerens hverdag er.

Hun legger ikke skjul på at de er dønn avhengig av at rørleggerne kommer til grossistene og etterspør deres produkter og kompetanse.

– Jeg har ennå ikke hørt noen snakke nedsettende om våre produkter, verken på kvalitet eller design. Det er den relasjonsmessige forankringen hos kunden vi vil nå forbedre.

Selskapet har tradisjonelt vært tilstede under VVS-dagene med sin særpregede og oppsiktsvekkende GROHE-trailer. Da denne møteplassen ikke vil bli gjennomført på grunn av koronapandemien, drar de i stedet på «turné» til grossister på Østlandet. Dette som et grep for å øke synlighet og nærhet til rørleggerne og grossistene.

– Vi legger opp til en ambulerende oktoberfest for hygge, inspirasjon og trening av rørleggerne, forteller hun.

Flott mottakelse
Anne Dahl startet jobben som Country manager for GROHE på nyåret, og inngår i selskapets nordiske ledelse. Hun forteller om en svært god mottakelse.

– Ja, her er virkelig alt på stell og en drøm for en nyansatt. Det som i tillegg har overrasket meg positivt, er alt de bidrar med i forhold til klima. De er CO2-nøytrale i produksjonen og har satt i gang flere initiativer på sine fabrikker for å støtte reduksjonen av CO2 og bevaring av ressurser. De har også lagd barnebok som deles ut til barnehager handler om den lange veien til vannet. Det er viktig å minne den oppvoksende generasjonen om at vannet ikke er en uendelig ressurs.

– Jeg har selv lært meg å bli mye mer bevisst på vannforbruket siden jeg begynte i jobben, og godt i gang også med å dressere familien, legger hun til og ler.

At det mye bra i selskapet, merker hun også ute hos grossister.

– Ja, jeg får veldig gode tilbakemeldinger og respons på alt som skjer i bakkant av produktene. Også det er viktig for oss å formidle for å bygge tillit og troverdighet.

Økt fokus på service
Også service og oppfølging av kundene har fått et løft, kan Torger Strandli,
Team Leader Field Service, fortelle:

– Service og tilgjengelighet er noe som blir viktigere og viktigere, noe vi i Grohe jobber mye med, her har det skjedd mye hos oss de siste årene. Kundefokuset står i fokus i alt vi gjør. Ikke bare når det gjelder høy kvalitet og innovasjon på produktene, men også hvordan kunden blir fulgt opp gjennom hele kjøpsløpet.

Saken fortsetter under bildet:

Torger Strandli, Team Leader Field Service, og Country manager Anne Dahl Øiseth, er klar på at Grohe Norge har løftet servicegraden betydelig det siste året, og det skal det nå jobbes kontinuerlig med fremover også.

– Jeg sitter på Field Service, og har mest fokus på trening og kompetanseheving, ettersalg og teknisk support. Men også kundeservice har fått oppjustert kvalitet det siste året. Vi har forbedret oss mye i forhold til ressurser, men også teknisk og digitalt. Det er investert svært mye for å kunne være i front i det digitale skiftet.

I sum har dette løftet service til et helt nytt nivå, men de søker likevel enda høyere og jobber kontinuerlig med å forbedre seg ytterligere.

– Vi hører stadig at rørleggerne prater om hvor viktig servicegraden er for dem. Det har vi tatt til oss og vil bli best i klassen. Rørleggerne skal oppleve at vi er der for dem og løser utfordringen de står overfor. De skal alltid oppleve at vi tar tak i problemstillingen og finner roten og løsningen til utfordringen deres.

– I tillegg må vi sørge for at de blir opplært på nye og innovative produkter, som har en annen teknisk grad enn tradisjonelle produkter. Vi må sørge for at nødvendig teknisk bistand er tilgjengelig så installasjonen blir utført korrekt første gang, understreker han.