Her ser vi Ronnei, Kenneth, Kim og Tom skogsrud i Bademiljø-bedriften Ringside Rørleggerbedrift AS.

Gode innkjøpsbetingelser bidro til rekordår for Bademiljø Ringside

Gjennom å være en del av VVS Norge forbedret Bademiljø Ringside i Oslo sine innkjøpsbetingelser i 2019. Det er med på å forklare doblingen av driftsresultatet, ifølge daglig leder Kenneth Skogsrud, som tror den viktigste effekten av VVS Norge-samarbeidet kommer i tiden fremover.

0

Årsregnskapet til Bademiljø-bedriften Ringside Rørleggerbedrift AS viser en omsetningsøkning fra 38 millioner kroner i 2018 til 57 millioner kroner i 2019. Driftsresultatet for rørleggerbedriften med butikk på St. Hanshaugen i Oslo, økte fra 4,2 til 8,5 millioner kroner.

– Fjoråret ble bra og det skyldes en blanding av gode avtaler og litt flaks. Vi hadde eksempelvis et større prosjekt som ble startet i 2018 og som pågikk i hele 2019. Dette ga et solid bidrag til 2019-tallene, sier Kenneth Skogsrud i en pressemelding og legger til:

– Samtidig forbedret vi våre innkjøpskostnader vesentlig gjennom fjoråret. Bare i det større prosjektet fikk vi en kostnadsforbedring på 15 prosent etter at vi tilpasset innkjøpene, sier han.

Profesjonalisering av bransjen
Rørleggerbedriften, som har eksistert siden 1963, har være med siden begynnelsen da VVS Norge ble etabler i februar 2018. Mot slutten av samme år ble Comfort en del av fellesselskapet som blant annet leverer innkjøps- og støttefunksjoner for om lag 200 medlemsbedrifter i de to kjedene.

– Rørleggerbransjen har lenge vært en traust bransje der innkjøpsbetingelser til en viss grad har vært knyttet til personlige relasjoner. VVS Norge har vært med på å profesjonalisere og strukturere opp bransjen. Dette gjør det oss bedre rigget for å stå imot konkurransen fremover, sier Skogsrud.

Han sier at bedriften merker marginpress fra både leverandør- og kundesiden.

– VVS Norge har vist at de leverer gode resultater i innkjøpsforhandlingene. Ikke bare ser vi forbedringer på sentrale varegrupper, men det er også viktig med pris økningene som forhindres. Det gjør at når vi nå regner på større jobber, så slipper vi å bruke tid på egne forhandlinger med leverandører. Gode avtaler er ferdigforhandlet og vi kan bruke tiden på rørleggeren og prosjektoppfølging.

Skogsrud er også opptatt av hvordan innhenting av innsikt og rapporter, samt kompetanseutviklingen blir profesjonalisert gjennom VVS Norge.

– Sammen med VVS Norge er vi gang med uttestingen av et datavarehus som vil være et fantastisk verktøy med innhenting av innsikt og analyse – særlig for butikkdriften. I tillegg er vi opptatt av kompetanseprogrammet VVS Norge Akademiet. Skal vi holde på de beste jentene og gutta, så må vi gi dem muligheten til å utvikle seg i egen bedrift. Uten å være en del av et større fellesskap vil det kreve mye å få til et kompetanseprogram som dekker over alle roller i bedriften. 

Korona bremser
Med det solide fjorårsresultatet er Skogsrud trygg på at bedriften kommer gjennom den krevende perioden som følge av korona-viruset.

– Vi ser at de store prosjektene bremser opp, men jeg tror de seriøse og solide aktørene i bransjen klarer å komme greit ut av dette.