Administrerende direktør Leif Øie i GK Inneklima og Rune Arnhoff, styreleder i AET (Foto: GK Norge AS)

GK styrker sin satsning på renromsteknologi

Overtar teknisk avdeling i AET AS

0

GK Inneklima AS overtok teknisk avdeling i Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS fra og med 1. mars 2020.

– GK møter stadig større og sterkere kundebehov innenfor renromsteknologi. Sterk intern kompetanse og kapasitet er avgjørende suksessfaktorer i dette segmentet – i så måte passer teknisk avdeling i AET oss godt og bygger videre på eksisterende kompetanse, sier adm. dir. i GK Inneklima, Leif Øie i en pressemelding.

Rune Arnhoff, styreleder i AET, mener GK er godt posisjonert for sterk vekst innen renromsteknologi.

– AET har en historie tilbake til 1987 med Akademi-ingeniør Kjell Røsjø som grunnlegger. Med denne historien har det vært viktig for oss med en sterk eier som har tydelige ambisjoner. Teknisk avdeling i AET og kundene får et godt hjem i GK, sier Rune Arnhoff.

Alle de viktigste kundene og leverandørene er orientert om at virksomheten til teknisk avdeling i AET nå videreføres i GK. Gjennom avtalen er GK nå godt posisjonert med teknologi innenfor blant annet isolater og operasjonsrom.