Christopher Karlsen, administrerende direktør i GK Gruppen Eiendom

GK er både byggherre og utførende et nytt næringsbygg i Tromsø

Ønsker å sertifisere bygget etter Well-standarden:

0

GK tar med seg all erfaring og kompetanse som totalteknisk entreprenør inn i planleggingen av et nytt næringsbygg i Tromsø. Gneiskvartalet skal bli et bygg som er bærekraftig i alle livsfaser og som kommuniserer GKs miljøambisjoner.

Bygget skal huse GKs virksomhet i Tromsø, samt andre lokale næringsdrivende som ønsker å identifisere seg med et bærekraftig prosjekt.

– Når vi skulle vurdere fremtidig lokasjon for vår virksomhet i Tromsø, ønsket vi å utvikle noe selv. Og det vi utvikler skal reflektere våre ambisjoner når det gjelder bærekraft. I tillegg er det viktig at bygget passer inn i lokalt klima og i eksisterende infrastruktur, forteller Christopher Karlsen, administrerende direktør i GK Gruppen Eiendom som er ansvarlig for planleggingsprosjektet.

Et klimaforbilde
– GKs visjon er å være et klimaforbilde og en pådriver for at byggenæringen tar sin del av ansvaret for det grønne skiftet. Den beste måten å være et forbilde på, er å vise hvordan tekniske installasjoner i et bygg kan spille sammen med selve bygningskroppen og dermed skape energieffektive og bærekraftige bygg som har et tydelig livsløpsfokus, sier Christopher.

GK har store ambisjoner med bygget. Blant annet skal det bli Tromsøs første Breeam Excellent-bygg. I tillegg ønsker GK å sertifisere bygget etter Well-standarden, som det andre bygget i Norge med denne sertifiseringen. Well er en mindre kjent sertifisering i Norge, men er godt etablert i utlandet og er en kvalitetsindikator for hvordan det er å oppholde seg og leve i bygget.

– Dette tror vi blir en viktig parameter for profesjonelle leietagere som skal velge kontorlokaler for sine ansatte og det er en inspirasjon for GKs leveranser og bidrag til et godt arbeidsmiljø, sier Christopher Karlsen.

Saken fortsetter under bildet:

Gneiskvartalet i Tromsø. Arkitektskisse av Dyrvik Arkitekter AS

– Vi har all kompetanse om hva som gjør at et bygg fungerer. Gneiskvartalet er et utrolig spennende prosjekt som vil være med å sette GK på kartet som en innovativ totalteknisk entreprenør som går i front som et forbilde og som er med å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner, avslutter Christopher.