Van Ha Doan, daglig leder ved Kompa AS.

– Gjør nødvendig vedlikehold av vannbårne varme- og kjøleanlegg i bygg nå

– I disse dager er mange bygg stengte eller mer eller mindre folketomme. Det gir en unik mulighet til å gjennomføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av vannbårne varme- og kjøleanlegg, samt kompetanseheving av driftspersonell.

0

Det sier Van Ha Doan, daglig leder i rådgivningsselskapet Kompa AS.

Gjør nødvendig ettersyn og vedlikehold
Bygg som er «i dvale» gir tid for ettersyn og vedlikehold. Dette skjer samtidig som flere fagfolk har mistet oppdrag og kan ha ledig tid for små og store oppgaver. Tiden bør derfor benyttes godt, nå som det flere steder er mulig å gjennomføre vedlikehold uten å måtte ta hensyn til leietakerne i bygget.

Ta en «blodprøve» av byggene
– Et eksempel på et enkelt og rimelig ettersynstiltak er en vannprøve fra varme- eller kjøleanlegget. Dette er som når vi går til legen for en blodprøve, sier Van Ha.
– En analyse av vannet vil gi viktig informasjon om status til anlegget. Dersom det er problemer med korrosjon i anlegget så vil dette fremgå.

Økt kompetanse blant driftspersonell – nøkkelen til optimal drift av bygg
– Av erfaring vet vi at driftspersonell med god teknisk forståelse for de anlegg de skal etterse – og et eierskap til «sine» bygg, er nøkkelen til god drift. Synlige resultater i form av økt tilfredshet blant leietakere, reduserte vedlikeholdskostnader og energieffektivisering gir en stolthet over det de kan utrette og en interesse for å oppnå mer. Vi ønsker å bistå med vår kunnskap fra vår lange fartstid i bransjen for å optimalisere varme- og kjøleanlegg i bygg sier Van Ha.
– Ved å heve kompetansen til driftspersonell fører det til bedre drift av byggene. Vi planlegger nå å gjennomføre flere webinarer i april og mai for å erstatte de kurs vi dessverre har måtte avlyse pga. koronaviruset.