Energibevarende ventil fra Geberit. I boligblokker med mer enn fire etasjer kan energitapet via avløpsstammen være betydelig. Den nye Geberit energibesparende ventilen kan redusere dette energitapet. Festet på avløpets-utluftingsrør hindrer den varmetap uten å hindre funksjonaliteten i røret.

Geberit vil gjøre bærekraftige sanitærløsninger lett tilgjengelig

Geberit har de siste årene utvidet sine løsninger for materialvalg i sertifiserte grønne byggeprosjekter – og gjort det enda enklere å ta det riktige valget. Blant annet finnes nå en banebrytende energibevarende ventil, som også reduserer lukt.

0

Listen over krav til sertifisert grønn bygging kan være omfattende. Geberit gjør nå sanitærdelen av bærekraftige byggeprosjekter enkel, med en rekke nye produkter som er både innovative og energieffektive.

– Å bygge grønt har blitt stadig mer komplisert på grunn av flere sertifiseringer og avanserte anbudsprosesser. Vårt mål er å bruke vår brede internasjonale erfaring ved å veilede våre kunder gjennom jungelen av ulike bærekraftssertifiseringer. Det overordnede målet er selvsagt å skape grønne bygninger, men også å gjøre sanitærdelen av bærekraftige byggeprosjekter enkel å gjennomføre, sier Tor Martin Garsjø, administrerende direktør i Geberit.

Geberit har også redusert utslippene i produksjonskjeden betydelig. Siden 2015 har Geberit-gruppen kuttet ned 27,5% av den totale miljøpåvirkningen. Det er enda mer enn målet om 5% per år.

Resirkulerte materialer og energieffektive produkter
Bærekraftige sanitærløsninger fra Geberit inkluderer alt fra spyleventiler til komplette dreneringsløsninger for fleretasjes bygninger:

  • Den nye Geberit skylleventilen type 240 er laget av 50% resirkulert materiale som er gjenvunnet fra elektronisk skrap. Ventilen yter 30% bedre og krever 12% mindre plast å produsere enn forgjengeren. Dette gjør den til en av de mest bærekraftige spyleventilene på markedet.
  • Bærekraft er også produkter som reduserer materialbruk. I den kategorien er SuperTube en banebrytende ny løsning på markedet. Et avløpssystem med Geberit SuperTube gjør det nemlig mulig å bruke mindre rørdimensjoner. Dette sparer materiale i høyhus. I et spesifikt tilfelle var det mulig å redusere antall fallstammer fra opprinnelig fire til en. Dette betydde en 40% reduksjon i råmaterialet.
  • Energisparende bygninger må være gjennomtenkt. En brikke i puslespillet har ofte manglet når det gjelder å spare energi, nemlig den åpne ventilasjonen for utluftingen i avløpsstammen på taket. Geberits energibevarende ventil løser dette problemet. Den åpnes bare når trykkompensasjon er nødvendig. Dette betyr at opptil 500 kWh kan spares pr år i en fleretasjes bygning, tilsvarende rundt 50 liter fyringsolje.

Energibevarende ventil som også reduserer utfordringer med lukt
Geberit ERV energibevarende ventil tetter luftrøret for avløp over taket ved hjelp av et patentert magnetisk membransystem. Dette systemet åpnes automatisk når trykk-kompensasjon kreves. Resten av tiden beholder det varmen inne i bygningen. Samtidig kan overtrykk fra kloakksystemet slippe ut via ventilen, da membranene åpnes i begge retninger.

– Dette gir to fordeler, som vi ser er aktuelle for mange, særlig i bygg der det er utfordringer med lukt. Vanlig kloakklufting står som regel helt åpen – da er det mye energi som går over tak. Samtidig bygger vi mer og mer som skal være energieffektivt. Stopper du den normale oppdriften med denne ventilen hindrer det at du trekker varme fra bygget, sier Geir Jimmy Søreng fra Geberit.

Søreng var prosjektansvarlig da Rørtek AS installerte ventilen hos Statsbygg på Svalbard. Det gjaldt et prosjekt med nye leiligheter i Gruvedalen.

– Statsbygg ønsket at ventilen ble installert for å sørge for konstant luftgjennomgang i rørsystem. Det ga også fordeler for energiforbruket siden det konstante luftutslippet reduserer overføring og varmetap fra bygningen, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.