Disse er klare for å øke kunnskapen om sikring og overvåking av drikkevannet vårt ovenfor rørleggere, kommuner og VVS konsulenter. Fra venstre ser vi: Paal Schlytter AxFlow, Scott Reinhard, Innva, Nina Standahl, Innva, Tom Fjordvang, Resideo, Alexander Hummelshøj,Innva.

Frokostseminar om sikring og overvåking av drikkevann

Resideo Norge arrangerer sammen med INNVA og AxFlow frokostseminar torsdag 6. februar om overvåking og sikring av drikkevann. – Vannet er vårt viktigste næringsmiddel, og det er heldigvis større fokus på sikring av drikkevannet nå en det har vært tidligere, sier Tom Fjordvang, Account Manager for Resideo Norge.

0

Resideo Norge arrangerer sammen med INNVA og AxFlow frokostseminar torsdag 6. februar om overvåking og sikring av drikkevann. – Vannet er vårt viktigste næringsmiddel, og det er heldigvis større fokus på sikring av drikkevannet nå en det har vært tidligere, sier Tom Fjordvang, Account Manager for Resideo Norge.

Fjordvang merker en betydelig større interesse fra kommuner, rørleggere og VVS konsulenter rundt sikring og overvåking av drikkevannet.
– Det var noen episoder i løpet av 2019 som har forsterket inntrykket om at vi ikke kan ta rent drikkevann for gitt lenger. Vårt vannledningsnett er sårbart og fremmede partikler, forhøyet vanntrykk, vedlikeholdsetterslep og lekkasjer fra ledningsnettet er bare noen av utfordringene som gjør vårt arbeid særdeles viktig med tanke på sikring og god drikkevannhygiene.

– Det er bakgrunnen for at vi inviterer kommuner, rørleggere og rådgivende ingeniører til frokostseminar sammen med våre samarbeidspartnere INNVA og Axflow. Alexander Hummelshøj og Scott Reinhard fra INNVA vil snakke om kontroll og overvåking, mens Paal Schlytter fra Axflow og Tom Fjordvang fra Resideo tar for seg sikring av drikkevannet. Vi rigger våre lokaler i Papirbredden på Grønland i Drammen, og vil i tillegg til selve seminaret stille ut produkter og løsninger som viser hva som er tilgjengelig og relevant, sier Fjordvang.

I 2017 utgjorde det kommunale vannledningsnettet totalt 48 100 kilometer. Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil det ta nærmere 150 år å fornye hele det kommunale ledningsnettet. Videre kan SSB formidle at det i 2017 ble gjennomført i overkant av 3500 lekkasjereparasjoner på ledningsnettet, noe som definitivt øker risikoen for at drikkevannet kan bli forurenset.

– Tilbakeslagssikring er innført som et krav i Norge beskrevet som NS-EN 1717. Standarden deler flytende væsker inn i fem kategorier, avhengig av deres potensielle fare ved menneskelig konsum. Ved å montere tilbakeslagssikring forebygges faren for at forurenset vann kommer inn i ledningsnettet for rent vann, sier Fjordvang.

– Økt kompetanse sørger for bærekraftig sikring av norsk drikkevann, og vi opplever at våre kunder ønsker kompetanseheving på dette området. avslutter Fjordvang.

Frokostseminaret holdes den 6.februar fra kl. 08.00 til cirka 11.00 i lokalene til Resideo i Papirbredden, Grønland 53, Drammen.
Påmelding: https://innva.no/velkommen-til-frokostseminar/