Are S. Nielsen, fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering hos Rørentreprenørene Norge.

Fra glede til skuffelse hos RørNorge

- Oppfordrer rørbransjen til å gi innspill om krav til teorieksamen VG3

0

Trodde de hadde fått gjennom ønsket om en teoretisk eksamen før svennebrevet. Rørentreprenørene Norge har i årevis jobbet for å få inn en obligatorisk, teoretisk eksamen i læreplanene for rørleggerfaget innen lærlingene går opp til svenneprøve.

Gleden var derfor stor da dette var hensyntatt i de nye læreplanene som ble lagt ut på høring for VG2 Rør og VG3 Rørleggerfaget fra skoleårene 2021 og 2022. Kort tid etter gjorde Utdanningsdirektoratet (Udir) helomvending og fjernet innholdet som omhandlet denne endringen. – En stor nedtur, medgir bransjeorganisasjonens fagsjef Are S. Nielsen.

Han anbefaler nå alle i bransjen som er opptatt av å heve kompetansen i rørfaget til å gå inn på høringene og gi innspill om krav til teorieksamen VG3.

– Jo flere tilsvar, desto større er mulighetene til å få gjennomført innspillene.

Ikke krav til eksamen
Problemet i dag er at det ikke er krav til teorieksamen for å kunne kontrollere kunnskapen hos elevene, som ifølge Rørentreprenørene Norge fører til at noen lærlinger bruker tiden i klasserommet hos de enkelte opplæringskontorene til alt annet enn å lære om rørleggerfaget. En eksamen vil følgelig være en pådriver for å tilegne seg kunnskap etter videregående skole.

Derfor var det stor glede da læreplanen fra Udir forelå, hvor følgende var skrevet inn:

Opplæringa i Vg3 røyrleggjarfaget skal avsluttast med ein sveineprøve. For å kunne gå opp til sveineprøven må ein ha bestått sentralt gitt skriftleg eksamen. Alle skal opp til sveineprøven, som skal gjennomførast på fem dagar.

To dager senere fikk de imidlertid følgende mail fra samme instans:

Vi gjør oppmerksom på at det ved en inkurie har kommet med en setning i høringsutkastet til læreplan for Vg3 røyrleggjarfaget som ikke skal være der. Setningen viser til at lærlingene skal gjennomføre en skriftlig eksamen på Vg3-nivå før fagprøven kan avlegges. Denne setningen er nå tatt bort fra høringsutkastet, og vi beklager eventuelle misforståelser eller ulemper dette kan ha medført.

Motivasjon og kompetanse
– Vår ønsker helt klart at alle, ikke bare voksenlærlingene, skal ha en teorieksamen før svenneprøven avlegges. Standardløpet i dag er to år på skole og to og et halvt år i lære. Det vil si at elevene er ferdig med teoridelen etter VG2, sier Nielsen.

Han påpeker at dette er et fag i stor utvikling, og at det således er mye teori å lære. Og det vil ikke bli noe mindre i årene framover, understreker han.

– Vi ønsker tilførsel av teori under hele løpet, ikke bare på skolen. En skriftlig VG3-eksamen for alle ville ha løst utfordringene og sikret motiverte elever og høyere kompetanse i faget.

Han minner om at de har 13 opplæringskontoret landet over med undervisning på timeplanen, og at de aller fleste lærlinger således har tilgang til både Ifag og undervisning i klasserom.

– Men når lærlingene vet at de ikke blir testet, er det lett å tenke at «det er ikke så farlig».

Ulike grupperinger
Det er i dag opprettet ulike faggrupper som nettopp skal se på utdanningsløpet, og Rørentreprenørene Norge er godt representert. I en av dem sitter blant andre Nielsen, hvor mandatet er å vurdere nye typer eksamensgjennomføringer på VG3.

– Også gjennom disse foraene er det mulig å påvirke framtidige læreplaner. Så dette løpet er langt fra kjørt, understreker han.

– Stor skuffelse
Også Merete Larsen, daglig leder ved Orin – Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Nord – uttrykker skuffelse om at eksamenen var strøket av Udir.

– Rørleggerfaget er et stort og omfattende fag. En eksamen ville kunne kvalitetsikret kunnskapen lærlingen bør ha om faget før de går opp til en svenneprøve, sier hun til VVSforum.

Hos Orin må alle lærlingene gjennomgå en ekstra teoriundervisning( e-læring) i rørleggerfaget. De må her bestå alle modulene før de meldes opp til svenneprøve.

– Hvis eksamen ble lovpålagt, hadde det gitt lærlingene en ekstra motivasjon i forbindelse med den teoretiske opplæringen. I dagens samfunn stilles det blant annet strengere og strengere krav i forbindelse med dokumentasjon, også derfor er det viktig at lærlingene har en teoretisk sterk faglig bakgrunn.

– En kombinasjon av en sterk faglig og teoretisk kunnskap om rørleggerfaget vil uten tvil gi oss de beste fagarbeiderne!