– Rapporten vår ser både på materielle kostnader, med også på driftskostnader og de samfunnsøkonomiske konsekvensene, sier Monica Havskjold, avdelingsleder energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen.

– Mange forhold som bestemmer kostnaden ved vannbåren varme

Erichsen & Horgen med ny rapport om vannbåren varme:

0

Erichsen & Horgen la nylig frem rapporten «Vannbåren varme – forventet virkelig energibruk, energifleksibilitet og kostnader». Rapporten ser på merkostnader ved energifleksible oppvarmingsløsninger, og da spesielt vannbåren varme, og konkluderer med at det finnes gode og rimelige løsninger som gir store fordeler for både forbrukeren og samfunnet.

– Med utgangspunkt i rapporten til Asplan Viak så vi at det er umulig å gi et nøyaktig tall på hva vannbåren varme vil koste. Vi ønsket heller å ta utgangspunkt i det grundige arbeidet til Asplan Viak og fremheve variasjoner og konsekvenser som ikke har kommet godt nok frem tidligere, sier Monica Havskjold, avdelingsleder energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen.

Les også: Ny rapport: Vannbåren varme har lavere realkostnader enn tidligere estimert

Rapporten ble utarbeidet på oppdrag for Energi Norge og Norsk Fjernvarme.

Krever kompetanse i hele verdikjeden
Hun peker på at merkostnaden med vannbåren varme kommer hovedsakelig av at det er mer komplisert å bygge enn et elektrisk anlegg.

– Vannbåren varme krever mer kompetanse og erfaring, det må gjøres helt riktig fra begynnelsen, og man må ha tenkt gjennom løsningen når man planlegger bygget. Energifleksible løsninger krever mer kompetanse i hele verdikjeden.

Hun forteller at det er mange forhold som bestemmer kostnaden ved vannbåren varme.

– For det første er prisen avhengig av hvilken energifleksibel løsning man velger. Det finnes gulvvarme, radiatorer, luftbåren, og andre varianter av fleksibel varme. I tillegg vil det også være variasjoner i gjennomføringen, som kan gjøres komplisert og dyrt eller enkelt og billig. Siden det ikke finnes en enhetlig måte å gjøre det på, blir det i tillegg opp til hver enkelt rådgiver og utførende å velge løsning og gjennomføring. Det er totalt sett mye større variasjoner for vannbåren varme enn det er for helelektrisk, sier hun.

Ser på det store bildet
Havskjold peker på at også Asplan Viak-rapporten konkluderte med at det er mulig å gjøre vannbåren varme billige og bra.

– Vi mener derfor den største utfordringen med rapporten er at man ikke ser på besparelsene fra lave driftskostnader i levetiden, og hvordan det frigjør kapasitet i kraftnettet. Dette er ikke en kritikk av Asplan Viak-rapporten, siden de heller ikke hadde dette i oppdraget.

– Rapporten vår ser både på materielle kostnader, med også på driftskostnader og de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Samtidig vet vi at mer fornybar energi skal inn på kraftnettet og at elektrifiseringen vil øke. Vi mener derfor energifleksible anlegg vil spille en viktig rolle i et mer komplekst energisystem. Det å flytte oppvarmingen fra helelektriske anlegg til energifleksible løsninger som vannbåren varme vil gi mer plass til elektrifiseringen, avslutter Havskjold.

Les rapporten her.