Illustrasjonsfoto

Her finner du alt rundt forskuddsskatt, mva og arbeidsgiveravgift

Skatteetaten informerer:

0

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av bokføringsreglene.

Informasjonen oppdateres kontinuerlig.
Her er lenke til skatteetatens nettside: