Bademiljøbedriften Rør i Sør AS i Kristiansand har 25 ansatte. Selskapet er spesialister på å bygge baderom, og har en av landets flotteste VVS-butikker. Her gar vi noen av de ansatte samlet. Fra venstre ser vi: Tor Erik Gundersen, Stig Johan Tharaldsen, Benedicte Kumar, Dag Terje Flottorp, Arnfinn Tønnessen, Svein Erik Aamodt, daglig leder og Hilde Tønnessen.

Fem år med suksess i Sørlandsparken

Bademiljøbedriften Rør i Sør har satset på kompetanse:

0

Da Aamodt VVS AS (Varme & Bad) kjøpte Rør i Sør AS (Bademiljø) for fem år siden, hadde eierne en tanke om slå sammen de to selskapene. – Når vi i dag sitter med fasiten, er vi veldig glade for at vi valgte å drive dem som selvstendige enheter. For oss har det vært fem år med kontinuerlig vekst og utvikling, sier Rør i Sørs daglige leder Svein Erik Aamodt.

Bakgrunnen for oppkjøpet, var at Aamodt VVS i Søgne ønsket en avdeling også på den andre siden av kommunen. Det resulterte i oppkjøpet av Rør i Sør i Sørlandsparken, et av landets største næringsparker.

– Da det nærmet seg overtakelse, satte vi opp plusser og minuser i forhold til å videreføre driften av Rør i Sør framfor å slå sammen selskapene. Vi endte opp med så mange plusser at valget til slutt ble enkelt, sier Svein Erik.

Brødrene Svein Erik og Gerhard André er nå daglig leder for hver sin rørleggerbedrift, men har eierskap i begge.

Sterk vekst
Svien Erik kan glede seg over en god utvikling gjennom de fem årene han har ledet bedriften. Da han overtok, var de 15 ansatte med en omsetning på 25 millioner kroner. I dag er de 25 ansatte og har nær doblet omsetningen.

Bedriften jobber mye med eneboliger og mellomstore boligprosjekter, men også med service og renovering av bad.

– Vi er en foretrukket leverandør og samarbeidspartner for stadig flere entreprenører og eiendomsutviklere i regionen. Samtidig er vi bevisste på hva vi påtar oss, og har sagt nei til flere store prosjekter. Vi har funnet vår plass i markedet og vil heller være gode på det vi gjør enn å gape over mest mulig. Vi går aldri på akkord med kvaliteten, som er blitt vårt varemerke, understreker han.

Flott beliggenhet
Han trekker også fram butikken og beliggenheten som viktige suksessfaktorer.

–  Vi utvidet butikkarealet til 750 kvadratmeter og kontor og lager til 500 kvadratmeter for 1,5 år siden og har nå storbykonseptet til Bademiljø. Her finner du tre ulike studioer med flotte utstillinger.

I Sørlandsparken er de en av flere store aktører innen byggenæringen, som Modena, Fliskompaniet, kjøkkenleverandører etc. Flere henvender seg til den samme kjøpegruppen som Bademiljø, uten at det skaper stor bekymring.

– Nei, for det første tiltrekker det flere mennesker til området, som er en fordel for alle. Så må vi være så gode at flest mulig handler hos oss. Vi har et langt større mangfold og utvalg enn våre konkurrenter, og satser i langt større grad på kompetanse.

– Du vil alltid ha de som skal ha innredning til 3.000 kroner hos en lavpriskjede, men det er ikke ofte vi møter kunder som argumenterer med at de kan få billigere produkter andre steder. Den tryggheten vi gir kundene både på kvalitet og oppfølging, forstår de aller fleste nødvendigvis må koster litt. Det kan være svært kostbart på sikt å velge de billigste alternativene, minner han om.

Viktig verktøy
Butikken er blitt et viktig verktøy for de som skal renovere eller bygge nytt bad, og de har et eget program for hvordan de skal møte og håndtere kundene.

Daglig leder Svein Erik Aamodt er godt fornøyd med utviklingen selskapet har hatt siden oppkjøpet for fem år siden.

– Vi kartlegger tidlig hva de er ute etter, for å kunne skape en felles forståelse for behovene og de økonomiske rammene. Har kunden en forventning om å få et komplett bad til 50000 kroner, forteller vi høflig at de må velge andre aktører en oss.

– På den måten får vi et realistisk grunnlag og vi kan jobbe med de riktige produkter med en gang. Det gjør prosessen langt mer effektiv. Det er veldig behagelig når vi har tatt den økonomiske praten og kan konsentrere oss om løsningene ut fra kundens ønsker.

Butikken har pålagt seg en opplysningsplikt i forhold til hvilke muligheter som finnes, både knyttet til praktisk betydning og regelverket.

– Vi har en sjekkliste på 25 punkter vi går gjennom med kunden, som går på andre ting enn valget av produktmerker. Det handler om lyd på avløp, automatiske vannstoppere, utekran, vifte på wc for å redusere lukt på badet, kapasitet på varmtvannsberederen osv. osv.

– Er det eksempelvis snakk om bad til en hytte på fjellet, kan det være aktuelt med en varmtvannsbereder med to kolber som gir en langt mer effektiv oppvarming enn om man velger kun med en kolbe. Det er kjekt å vite om dersom det er mange som ønsker å dusje eksempelvis etter en skitur. Alle kunder har naturlig nok ikke den produktkunnskapen.

Han påpeker samtidig at de aldri forsøker å presse på kundene dyrere produkter og løsninger enn det som er behovet.

– Nei, dette handler om at vi skal bistå kundene med fagkunnskap og få en dialog rundt det, slik at de er klar over mulighetene som finnes. Ingen skal komme tilbake i ettertid og være misfornøyde fordi vi ikke delte kompetansen vår og ga gode råd.  Det er nettopp dette vi vil og skal være best på. Så er det selvsagt opp til kunde å velger.

Når de har blitt enige om hva kunden ønsker, tegner de et forslag. Ut fra dette, får kunden samtidig en eksakt pris. Pristilbudet blir alltid presentert muntlig, og ikke via mail som ofte tidligere ble brukt

– Ved å ha en muntlig dialog om løsningen og prisen, kan kundene komme med oppfølgingsspørsmål direkte. Synes de det for dyrt, kan vi finne billigere produkter og løsninger med en annen kvalitet. Men mange velger da heller å strekke seg litt lenger prismessig – nettopp fordi de er presentert en løsning de liker svært godt.

Hard konkurranse
Selv om Rør i Rør er mest opptatt av hvordan de selv skal kunne utvikle seg, merker naturlig nok bedriften en stadig økende konkurranse i markedet. Stadig flere aktører dukker opp og den generelle omsetningen via netthandel øker formidabelt. Samtidig ser han en trend om at det går en grense for hvor dyre produkter man tør å skaffe seg via noen tastetrykk.

– Når vi snakker om kapitalvarer fra 15.000 kroner og oppover, er kjøperne  opptatt av trygghet. Det gjelder også de unge. Ingen ønsker å bli lurt eller få feil varer, og mange har fått erfare at det er en høyere risiko å handle via nettet. Det er en jungel av produkter der ute, og har du et bad på 3-4 kvm du skal innrede med dusjkabinett, baderomsinnredning og do, hvordan skal du få det tilpasset og satt sammen ved å handle produkter og deler på nett? Derfor er jeg ikke engstelig for at nettet skal overta all handel. VVS er et komplisert område, og mange har prøvd seg uten å lykkes.

– Ikke med det å si at vi ikke må være skjerpet og ”på” kontinuerlig, legger han til.

– Vi må hele tiden være konkurransedyktige og bedre enn våre konkurrenter.

Dyr erfaring
Svein Erik opplever en gang i blant at kunder på større renoveringsoppdrag ønsker å kjøpe noe av produktene og tjenestene selv, i troen på at det vil bli billigere. I praksis er det imidlertid gjerne det motsatte som skjer:

– For det første, er det en stor logistikk som skal til for å få flyt i et slikt prosjekt. Man er avhengig av at både produkter og fagfolk er på plass til avtalt tid. Ved å ha hånd om noe selv, kan det lett bli plunder og heft som gjør at ting ikke kommer tidsnok, at det er feil produkter, at de ikke passer inn i det øvrige systemet etc, som vil forrykke denne flyten og fordyre prosessen vesentlig.

– Det kan lett føre til problemer, og ikke sjelden ender kunden med å handle alt hos oss likevel. Når vi påtar oss hele oppdraget, har vi ansvar for alt, som gjør det veldig forutsigbart for våre kunder, sier Svein Erik Aamodt.