Illustrasjon VKE

F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

0

Miljødirektoratet melder at de nå har gjort en ny vurdering om det er behov for ytterligere utsettelse med å fornye F-gass-sertifikatene utover 1. desember. Slik smittesituasjonen er nå per primo juli, ser direktoratet ikke noen grunn til ytterligere utsettelser, skriver VKE på sine hjemmesider.

Ny frist 1. desember 2020
– Mange hadde meldt seg opp til eksamen våren 2020 for å fornye sertifikatene sine. På grunn av situasjonen med fare for koronasmitte, ble eksamenene avlyst eller utsatt. Derfor er fristen for å fornye F-gass sertifikatet utsatt til 1. desember 2020, opplyser VKE videre.

De fleste eksamenssentrene startet opp igjen før sommerferien og tilbyr kurs og eksamener utover høsten 2020.  Alle som har sertifikat som er mer enn fem år gammelt, og ikke allerede har fornyet sertifikatet, oppfordres derfor til å melde seg opp til eksamen så snart som mulig.

Sertifisering for arbeid på anlegg med F-gasser
Veiledning til krav om sertifisering av personell og bedrifter som skal utføre arbeid på anlegg med F-gasser finner du her.

Les mer om anlegg med F-gasser