Fra fagdagen. På bildet ser vi fra venstre, Espen Salo(Miljøet), Caroline Kindle(GK), Jonathan Lundblad(Miljøet), Nicholas Willoughby(Miljøet), Ole Norbeck(Miljøet), Johanna Olsen(Miljøet), Kyrre Brandt-Madsen(GK), Silje Johnsrud(GK), Benjamin Borgnes(Miljøet)

Etablerte ny linjeforening på Energi og Miljø ved OsloMet

«Miljøet» arrangerte sitt første mini-seminar for studenter og næringsliv

0

Et godt studentmiljø er en forutsetning for gjennomføringen av en treårig mastergrad. Dette var bakgrunnen for etableringen av «Miljøet» ved Oslomet. Nå opplever Ole Norbeck, styreleder i linjeforeningen, økt interesse fra studenter, OsloMet og byggenæringen.

– Bakgrunnen for etableringen av «Miljøet» var mangelen på sosiale arenaer og ønsket om å skape bedre samhold på tvers av trinnene. Samtidig så vi at det var mangel på informasjon om hva man kan jobbe med etter utdannelsen, og at mange nye studenter tror utdannelsen bare handler om rør og ventilasjon. Dette har ført til at mange dropper ut, før de vet hvilke jobbmuligheter de får. Vi ønsker derfor å motivere studentene gjennom å vise hva jobbene faktisk innebærer, sier Norbeck som er student på tredje året ved Energi og Miljø i bygg på OsloMet. Ved sidene av studiene har han deltidsjobb hos Grohe.

Samarbeid med næringsliv og bransjeorganisasjoner
Den nyetablerte foreningen har foreløpig etablert samarbeid med Multiconsult, GK, Erichsen & Horgen, samt bransjeforeningen Nemitek.

Nina Waaler, prorektor, holdt foredrag under fagdagen.

– Hovedsponsorene har førsteprioritet i forhold til arrangementer og foredrag, og Neimitek tilbyr kurs som passer for studenter. Som bransjeorganisasjon kan Nemitek hjelpe studentene med mer informasjon om jobbmuligheter. «Miljøet» skal fungerer som en informasjonskanal for studenter som ønsker mer innsikt i bransjen. Vi er samtidig åpne for initiativ fra andre aktører i bransjen, og ønsker å utvide tilgangen på informasjon om hva man kan jobbe med, sier Norbeck.

Arrangerte mini-seminar
Foreningen er allerede godt i gang med å arrangere ulike faglige samlinger i samarbeid med næringslivet.

– Vi inviterte fem bedrifter fra bransjen til å holde foredrag om prosjektene de jobber med. Vi ønsket ikke typiske bedriftspresentasjoner, men utfordret de til å holde en presentasjon om hva de faktisk jobber med i prosjektene. Dette gjorde at vi har fått bedre innsikt i hvordan prosjektene gjennomføres og hva det innebærer for en ingeniør. I ettertid har vi fått veldig positive tilbakemeldinger fra både bedrifter og studenter, sier Norbeck.

Han peker på at Nina Waaler, prorektor ved OsloMet, framhevet at foreningen bidrar både faglig og sosialt gjennom å dele erfaringer fra arbeidslivet, og at det er spesielt viktig innen et område med stort behov for kompetanse.

Han forteller videre at mange studenter ikke forstår mangfoldet av jobbene som finnes.

– Selv om mange begynner å jobbe som VVS-rådgiver eller VVS-ingeniører, er det også andre jobbmuligheter. Vi ønsker å se forbi hva vi lærer på skolen og vise hva som finnes på jobbmarkedet. Samtidig ønsker vi å få frem hva som er morsomt med å være ingeniør, avslutter Norbeck.