Dype geoenergibrønner kan nå bores mer kostnadseffektivt

Ny geoenergiteknologi:

0

Rototec, som er Europas største geoenergiselskap, har utviklet ny teknologi og gjennomført testboringer i forbindelse med nye, semi-dype geoenergibrønner som er omtrent 600 til 1000 meter dype og som kan gjennomføres kostnadseffektivt. Boring utføres med en såkalt hybridløsning der boring med luft og vannhammer kombineres. Denne løsningen muliggjør rimeligere boring og reduserer også drivstofforbruket.

– Vi har fulgt andres dypbrønntester med stor interesse og har utviklet dette konseptet ved å begynne å lage et kostnadseffektivt produkt som vil gi alle våre kunder dype brønner. Takket være denne nye boremetoden der vi bruker både hydraulikk og trykkluft, kan vi anslå prisen nøyaktig slik at våre kunder enklere kan prosjektere boring som en del av deres prosjekter. Vi mener at dette produktet er det neste steget innen teknologi for boring av dypere energibrønner, sier Mikko Ojanne, konserndirektør for utvikling hos Rototec.

Rototec sin nye boreteknologi vil bli testet sammen med andre partnernes varmepumpe- og bygningsteknologi. I tillegg kommer oppfølging og optimering av den komplette løsningen. Semi-dype geoenergibrønner vil inkludere geoenergibrønner mellom 600 til 1000 meter og vil skape store muligheter for den karbonnøytrale framtiden.

– Semi-dype geoenergibrønner vil kreve bestemte boreteknikker og kollektorteknologi, så vil vi regne nøye på dette med våre partnere, for å finne den beste og mest kostnadseffektive måte å utføre prosjekter, sier Tomi Mäkiaho, konsulentsjef hos Rototec.

– Dype brønner vil bare ha en reel virkning på den karbonnøytrale fremtiden hvis de er tilgjengelige for all. Semi-dype geoenergibrønner passer spesielt bra for smale og trange tomter i bykjernene. Dette nye produktet som er under utvikling vil muliggjøre kortere leveringstider som forbedrer driften ytterligere for både oss og våre kunder. Vi mener vår nye, innovative teknologi innen semi-dyp geoenergi vil gjøre det mulig for våre kunder å nå sine egne klimamål raskere. Semi-dype geoenergbrønner vil gjøre det mulig for Rototecs kunder å nå sine klimamål raskere, sier Ole Randmael, Rototec AS.