Påstrykningsmembran er en byggevare som skal bidra til å hindre fukt i våtromskonstruksjoner. Foto: Torbjørn Tandberg

Direktoratet for byggkvalitet skal føre tilsyn med påstryknings-membraner

Direktoratet for byggkvalitet skal føre tilsyn med produktdokumentasjonen som trengs for å omsette påstrykningsmembraner for bruk i våtrom. Påstrykningsmembraner (også kalt smøremembraner) for bruk i våtrom innendørs er en byggevare som må ha tilfredsstillende produktdokumentasjon etter byggevareforskriften.

0
Påstrykningsmembraner (også kalt smøremembraner) for bruk i våtrom innendørs er en byggevare som må ha tilfredsstillende produktdokumentasjon etter byggevareforskriften. Det er også viktig at det i markedsføringen av produktet gis relevant informasjon om produktet til forbrukerne.

– I vårt tilsyn vil vi sjekke om produsenter, distributører og importører har på plass produktdokumentasjonen som er nødvendig for å omsette påstrykningsmembraner, sier Merete Ann Thune, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

I dokumentasjonen skal det blant annet framgå hvilke ytelser produsenten har valgt å deklarere for produktet. Vi vil også be om produktdatablad og bruksanvisning for riktig bruk av produktet. Produktdokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk.

Det er flere mulige dokumentasjonsmåter for en påstrykningsmembran. Uansett dokumentasjonsmåte skal et teknisk kontrollorgan (TKO) gjennomføre typeprøving eller funksjonsprøving av produktet.

Det er produsentens oppgave å få utarbeidet all nødvendig produktdokumentasjon. Importører og distributører av byggevarer skal sikre at produktene har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Brev sendt til importører, produsenter, distributører av påstrykningsmembraer. Les her