Bjørn Grimsrud, Fagrådet for våtrom

Det er flere enn tingretten som bør kurses i våtrom

Kommentar fra Bjørn Grimsrud - Fagrådet for våtrom:

0

Viser til artikkelen til Vidar Wold i VVSForum den 27.05.2020. Fagrådet for våtrom (FFV) er enig med Vidar Wold i at alt for mange saker ender med et utfall som får oss til å klø oss i hodet.

«Hvordan er det mulig å dømme slik?» FFV registrerer at dette problemet ikke bare omhandler våtrom, men Plan- og bygningsloven generelt, og TEK spesielt.

Les også: Tingretten må kurses i våtrom

Er det slik at dommer-standen er spesielt gode på Plan- og bygningsloven, med TEK i høysetet? Nei dessverre, de er ikke det. Vidar har helt rett, vi kan vise til flere domsavsigelser som helt klart – etter TEK – burde hatt et annet utfall. Men er dette dommerstandens skyld – ene og alene? Vi tror bildet er mer sammensatt enn som så. Vi har så mange lover og forskrifter i Norges land at det kan «gå litt rundt» for noen og enhver. Å forvente at enhver dommer er spesialist på enhver lov og forskrift er å ta for hardt i tror vi.

Men nettopp derfor gjøres det bruk av advokater, sakkyndige vitner og fagkyndige meddommere. De bør i hvert fall være spesialister på aktuelt tema (TEK), ellers bør de si nei til oppgaven! Og her mener FFV at hovedproblemet ligger:

– FFV har opplevd mang en gang at advokatene ikke har satt seg godt nok inn i regelverket, og dette til tross for at vi og andre har foret de med tidligere rettsavgjørelser fra lagmannsretten. Men mange av advokatene skjønte ikke sammenhengene!

– Eller hva skal dommerne mene – når mange sakkyndige vitner har vidt forskjellig fremstillinger og tolkninger av funksjonskravene i TEK? De burde da vært mye mer sammenfallende – også når vi snakker om funksjonskrav? Stiller du som sakkyndig vitne skal du vite hva du snakker om!

– Eller vi møter fagkyndige meddommere som helt klart ikke er kurset i siste (eller første) utgave av TEK? Hva da?
Da er det ikke lett for dommeren å skulle treffe en riktig og rettferdig avgjørelse.
Så det er nok mange som kunne trenge et kurs i Pbl og TEK.

En liten PS! til slutt:
Det finnes andre veier å gå også – for eksempel via tilsynsavdelingen – Plan- og byggetaten i kommunen. De kan Pbl- og TEK. Fagrådet har erfart at det kan være effektivt.

Fagrådet for våtrom
Bjørn Grimsrud