Carsten Friis

Dansani kjøper konkurrenten INR

blir størst på baderom i Norden

0

Dansanieier og administrerende direktør, Carsten Friis, kjøper den svenske konkurrenten INR Iconic Nordic Rooms. Med kjøpet blir Dansani/INR den største leverandøren av baderomsmøbler og dusjinnredning i Norden.

Dansani er sterke i Danmark, INR i Sverige og begge selskapene er sterkt representert i Norge og Finland. Den totale omsetningen i de nordiske landene er på DKK 500 millioner, tilsvarende 67 MEUR.

INR/Dansani utgjør en sterk produktmix. INR er en av ledende innen skreddersydde dusjløsninger og Dansani er en av de ledende innen baderomsmøbler. Den kortsiktige målsetningen er å fokusere på den eksisterende virksomheten som begge er kjent for i Norden samt å styrke samarbeidet. På lengre sikt er ambisjonen å ekspandere til nye markeder i Mellom-Europa.

– INR er en perfekt match for Dansani siden de to selskapene kompletterer hverandres sortiment, markedsposisjon og kultur. Med kjøpet blir Dansani/INR en betydelig aktør i våre produktkategorier og primærmarkeder. Enheten Dansani/INR får en størrelse og en styrke som er nødvendig for å øke salget på markedene våre og ekspandere til nye markeder. Jeg er utrolig glad for at dette oppkjøpet har lykkes, sier administrerende direktør Carsten Friis i en pressemelding.

– At Dansani blir INRs nye eier er det beste mulige scenarioet. Sammenslåingen gir et markant løft for både medarbeidere og kunder. Spesielt for våre kunder vil det bety at begge selskapene kan tilby et større produktsorti-ment, bedre service og bredere kompetanse. Derfor er jeg glad for å kunne overlate stafettpinnen til Carsten Friis, som administrerende direktør for den nye Dansani/INR-konstellasjonen, sier Per Skårner, som etter kjøpet trekker seg fra det operasjonelle ansvaret, men fortsetter i styret til INR/Dansani.