Administrerende direktør Kari Øgle Kjensberg og teknisk fagsjef Jarle Amble gleder seg over den gode responsen de fikk under den tekniske fagmessen på Gardermoen. – En viktig møteplass for å understreke vår satsing på den tekniske siden av rørfaget, sier de til VVSforum.

Comfort viser alvor med satsingen på proffmarkedet!

Årets tekniske seminar vel i havn:

0

Comfort viste med tydelighet at de mener alvor med sin satsing på proffmarkedet under det tekniske fagseminaret på Quality Airport Hotel i Jessheim.– Og vi er fortsatt bare i startfasen, understreker administrerende direktør Kari Øgle Kjensberg og teknisk fagsjef Jarle Amble.

Kari Øgle Kjensberg og Jarle Amble gleder seg over den gode responsen de fikk under den tekniske fagmessen på Gardermoen.  – En viktig møteplass for å understreke vår satsing på den tekniske siden av rørfaget, sier de til VVSforum.

Begge er svært fornøyd med både innholdet og gjennomføringen av de to dagene, og tilbakemeldingene har utelukkende vært positive.

Vil ta en aktiv rolle
Forholdet mellom rørlegger, hovedentreprenør og eier var satt i fokus under seminaret, blant annet med paneldebatt hvor eiendomsutvikler Arthur Buchardt , Georg Georg, Comfort Gran, og administrerende direktør Jan Konrad Jahren hos prosjektutvikleren og entreprenøren ”Hent” var blant deltagerne.

Saken fortsetter under bildet:

Panledebatten under fagseminaret skapte stor interesse blant Comfort-medlemmene. På bildet ser vi fra venstre: Arthur Buchardt , Jan Konrad Jahren, Hent, og Georg Georg, Comfort Gran. Debatten ble ledet av en dyktig Eli Heyerdahl Eide ( th).

– Det er ikke lite hvor mye Buchardt har planer om å bygge i årene framover, og det var interessant å høre både hans innspill og om Hent, som har vokst  fra 30 millioner kroner i omsetning til å nærme seg ni milliarder i dag, sier  teknisk fagsjef Jarle Amble.

– De snakket om ting som er veldig relevant for oss å vite, ikke minst i forhold til hva som forventes av oss som bransje. Samtidig fikk vi signalisert hvilken rolle vi ønsker å ta.

– Det var en svært lydhør forsamling som tok til seg informasjon. Mange noterte flittig underveis, supplerer administrerende direktør Øgle Kjensberg.

Nettopp den direkte kontakten og dialogen mellom de ulike aktørene i næringskjeden vil bidra til å heve standard, brukerverdi og levetid på nye og eksisterende bygg, mener Amble.

De bemerker også at ordet ”kompetanse” var gjennomgående i Buchardts innlegg, og kan fortelle at nettopp kompetanseheving står øverst på agendaen for kjeden i tiden framover.

Lanserte nyheter
Comfort lanserte også flere nyheter under fagmessen. I et rykende ferskt teknisk magasin  redegjør kjeden for fremtidens løsninger i dagens bygg – nettopp for å vise hva Comfort kan og at de for alvor satser tungt på proffmarkedet.

– Magasinet blir distribuert til 13.000 mottakere, med hovedvekt på eiendomsbesittere, arkitekter og hovedentreprenører over hele Norge, forteller Amble.

I tillegg avdekket de kjedens nye visjon ”Det tryggeste valget”, som vil være styrende for deres profilering framover.

Øgle Kjensberg understreker at dette er langt mer enn en festtale, men en visjon som skal gjennomsyre deres tankegang på alle arenaer.

– En privatkunde kan enkelt kjøpe en kran på nettet og montere selv, men resultatet kan bli svært kostbart. Hos oss kan man kjøpe seg trygghet og kompetanse ved å bruke en rørlegger. Vi skal være bevisste på å skape den trygghetsfølelsen for forbrukeren.

– Også proffkunden og leverandøren skal føle seg trygg hos oss, og medlemmene skal føle at vi er en trygg kjede å være i og at vi skal få dem til å utvikle seg og skinne. Gjennom denne konkrete visjonen har vi satt ord på det mange har tenkt; at det nettopp er trygghet vi står for.

Innbyr til tillit
Amble minner om at Comfort-kjeden har 46 års fartstid og har så godt omdømme at logoen i seg selv innbyr til tillit og trygghet overfor kundene.

– Nå tar vi den tar synlige effekten med oss over i proff- og teknikkdelen, hvor  vårt omdømmet vil hjelpe oss inn på nye og mer kompliserte markeder – hvor vi  selvsagt må bevise at vi kan levere.

– Vi gleder oss stort til å ta fatt på veien videre, sier de begge til VVSforum.

Bredt innhold
I tillegg til at alle utstillerne fikk god oppmerksomhet, var det et allsidig og nyttig faglig innhold deltagerne fikk ta del i, både gjennom foredrag og panelsamtalene. Digitalisering og papirløse byggeprosjekter, samt kontraktstyring var blant temaene.

Henriette Sørebø, prosjektleder hos Comfort-rørlegger Gran VVS, fortalte om bedriftens erfaring i det prestisjefulle byggeprosjektet til nye Horten videregående skole. Bedriften hadde ansvar for den omfattende energiforsyningen til bygget – som omfatter brønnpark og hele det tekniske anlegget, inklusiv sprinkelanlegg, sanitær, rør til ventilasjon, kjøling, trykkluft og gassanlegg. Skolen gikk som kjent seirende ut av konkurransen i kategorien Public Sector – Design Stage Awards (Beste offentlige byggeprosjekt – designfase) blant mer enn 50 europeiske byggeprosjekter. Og det i klassen ”Outstanding”.

Et prosjekt som har skapt stolthet i hele Comfort-kjeden, og er et bevis på den høye kompetansen som finnes.

Populært var også foredraget ”Sjef i eget liv” av hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen, som i over 20 år har behandlet mennesker som tror de er syke, selv om de er friske. Her satt latteren svært løst!

Felles middag og sosialt samvær er selvsagt også veldig viktig, hvor det inngås nye kjennskap og det utveksles erfaringer og diskuteres fag inn i de sene nattetimer.

Viktig arena
Øgle Kjensberg understreker viktigheten av å møte leverandørene på en slik arena som dette.

– Det skjer utvikling hele tiden innenfor tekniske produkter og systemene, og her kan vi fanges opp trender og nyheter som gjør at vi kan være ”framme i skoa” og fremtidsrettet. Når det er snakk om store prosjekter og nye bygg vet vi hvilke løsninger som finnes og kan være rådgivere for våre oppdragsgivere.

Nettopp å forutse hvordan morgendagens forbrukere tenker, mener begge er avgjørende for å kunne være i forkant av utviklingen.

– Vi må blant annet være bevisste på at det er ”Greta Thunberg-generasjonen” som skal begynne å ta beslutninger om veldig kort tid. Om vi tviholder på det gamle og trauste som vi har holdt på med i alle år, kommer det en smarting fra sidelinja som tenker på en helt annen måte. Da blir vi uinteressante. Derfor gasser vi nå på for å kunne være helt i frontposisjon både på privat- og proffmarkedet i årene som står foran oss.

Noen av leverandørene som var tilstede under fagseminaret: