- Vi merker allerede at dette kommer til å få ulike konsekvenser for vår rørleggerbedrift, sier Thomas Jørs, daglig leder i Chr.Vestrheim AS.

Chr. Vestrheim AS merker allerede konsekvensene av koronaviruset

Daglig leder i Chr.Vestrheim AS i Bergen, Thomas Jørs, sier til VVSforum at rørleggerbedriften er rammet av koronautbruddet på flere områder. Selskapet har 15 ansatte i karantene, og kjenner allerede nå på de konsekvensene dette utbruddet medfører. Men så langt er kun et lite prosjekt stoppet.

0

I forhold til restriksjoner ute på byggeplasser har man så langt ikke merket noen spesielle tiltak utover Folkehelseinstituttet anbefalinger.
– Dog gjelder egne kjøreregler for arbeid på sykehus, og logiske begrensninger i forhold til hva som kan gjøres og hvor vi kan ferdes.

Chr.Vestrheim har totalt 139 ansatte, og har per nå ikke sendt ut noen permitteringsvarsel.

Har utbruddet fått noen konsekvenser for pågående prosjekter, og fremtidige prosjekter dere skal i gang med?
– Vi har rundt 15 ansatte i karantene, hovedsakelig grunnet opphold i utlandet i vinterferien. Dette er håndterbart siden karantenetiden for disse er over om noen dager. Eskalerer det videre, vil selvfølgelig fremdrift bli påvirket. Konsekvenser for fremtidige prosjekter er for tidlig å si noe om. Foreløpig er det kun et lite anlegg som er stengt ned, hvor vi har kun en rørlegger. Så lenge omfanget ikke blir for stort, vil vi prøve å omplassere rørleggere som blir berørt av eventuelle nedstengte anlegg, sier Jørs.

Hva gjør dere ovenfor deres ansatte slik situasjonen er nå, og har dere noen tiltak som skal iverksettes i forhold til ulike scenarioer som inntreffer fremover?
– Vi sender ut jevnlig informasjon, har dialog med våre tillitsvalgte, samt at vi forbereder permitteringer dersom byggeplasser stenger ned.

Kommer dette til å få økonomiske konsekvenser for selskapet i 2020 samlet sett?
– Ja, konsekvensene er allerede et faktum. Omfanget er vanskelig å spå, helt avhengig av om noen byggeplasser blir stengt ned, og i så fall hvorvidt regjeringen gjør endringer i permitteringsreglene.