Adm. Direktør for Caverion Norge AS, Knut Gaaserud.

Caverion innfører kontraktskrav for separate garderober for kvinner og menn

Caverion krever at separate garderober for kvinner og menn på byggeplass blir kontraktsfestet. – Det er ikke greit at kvinner må skifte i herregarderoben. Likestilling tar vi som en selvfølge i 2020, sier Caverions adm. direktør Knut Gaaserud.

0

Caverion innfører kontraktskrav for separate garderober med låsbar dør for damer og menn, uavhengig om begge kjønn er tilstede på anleggsplassene eller ikke.

– Så om tilfredsstillende garderober ikke er ivaretatt vil vi vurdere å legge ned arbeidet til det er i orden, forteller Caverions adm. direktør Knut Gaaserud.

– Manglende garderobe er et problem for mange av Caverions 2400 medarbeidere i Norge. Flere av våre 50 avdelinger melder at det ikke bare gjelder for kvinner. Det er verst på korte prosjekter, så her må bransjen skjerpe seg. Folk må ha ordentlige forhold på arbeidsplassen, understreker Gaaserud.

Kravet vil umiddelbart bli inkludert i alle nye tilbud og kontrakter.

Kvinnene skal vente på bransjen
Gaaserud mener det ikke holder å sette opp kvinnegarderober før etter første kvinne er tilstede på et prosjekt.

– Er det rart bransjen kun har 2 prosent kvinner når vi ikke har tilrettelagt med fasiliteter som viser at de er velkomne? Kvinnene skal ikke måtte vente på oss, vi skal være klare når de kommer, understreker Gaaserud.

Videre forteller han at Caverion har 5 prosent kvinnelige fagarbeidere.

– Vi har fokusert på likestilling i mange år, og jobbet med å øke kvinneandelen. Det har gitt resultater, vi har mer enn dobbelt så mange kvinnelige fagarbeidere enn resten av bransjen, i tillegg er 10 prosent av våre 300 lærlinger kvinner, sier Gaaserud.

For å skape endring er det viktig å innse at likestilling er en pågående prosess, og ikke et kortsiktig prosjekt, understreker Gaaserud.

Caverion har igangsatt flere tiltak for å øke kvinneandelen, som eget kvinnenettverk, tilrettelegging med to timer betalt ammefri og timebank for fleksibel arbeidstid slik at både mamma og pappa kan hente i barnehagen.

– Dette er fortsatt ikke godt nok, og vi har en tydelig ambisjon om å fortsette veksten  av kvinnelige fagarbeidere i Caverion, og tydelige krav om garderobefasiliteter er et av flere viktige virkemidler for å lykkes.

– Caverion har også som mål å sørge for at begge kjønn er representert i alle intervjuer, både hos oss selv, og søkerne, avslutter Gaaserud.