Daglig leder i Canes AS, Erik Try (t.v.) og Christoffer Berggren-Raanæs, daglig leder i RM Industri.

Canes AS fusjonerer med RM Industri

Canes AS utvider porteføljen gjennom sin fusjon med RM Industri. Siden oppstarten i 2012 har RM Industri utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor testing, utvikling og import av spesialtilpassede radonrelaterte systemer for det norske markedet.

0

– Gjennom partnerskapet mellom Canes AS og RM Industri blir vi en viktigere aktør for våre kunder. Vi får ytterligere en utvidelse av vår produktportefølje, og kan som leverandør dekke enda flere behov hos våre kunder.

Det skriver Canes i en pressemelding.

– Vi tror også at de nordiske tilpassede radonløsninger kan gi oss et betydelig mersalg samt mange gode synergier innen salg, markedsføring og lager, i og med at vi allerede er en godt etablert aktør på gulvløsninger. RM Industrier og deres løsninger innen radonsikringer passer derfor svært godt inn i det eksisterende produktspekteret, sier daglig leder i Canes AS, Erik Try.

Entusiastisk partner
– Vi i RM Industri har de siste to, tre årene sett etter en passende partner. Da vi kom i kontakt med nøkkelpersoner i Canes-systemet via bransjen, merket vi raskt at her var det en gjeng med høyt kompetente mennesker, stort engasjement og mye erfaring – både blant ansatte og i ledelsen, forteller Christoffer Berggren-Raanæs, daglig leder i RM Industri.

– Det at Canes har et godt utbygd nettverk og et godt og innarbeidet salgsapparat gjorde også sitt til at vi fant ut at dette var en viktig og riktig samarbeidspartner. Det var snakk om å finne en aktør hvor vi kunne få gode synergier og sammen kunne løfte oss som aktører i bransjen. At kjemien oss imellom var på plass fra først stund var også en utslagsgivende faktor. Dette er virkelig mennesker som brenner for det de gjør, fortsetter Berggren-Raanæs.

Christoffer Berggren-Raanæs vil gå inn som en del av styregruppen i Canes, samtidig som han vil fungere som spesialist innen leveranser relatert til radonsikring.