Rannveig R. Landet, direktør i energi og miljø i BNL

Byggenæringen er en viktig brikke i arbeidet med sirkulær økonomi

Torsdag denne uken ble rapporten “Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi” presentert av Deloitte og overlevert til Klimaminister Sveinung Rotevatn på seminaret “The 4th Norwegian Cirkular Economy Comnference Knowlegde and innivation for circular transition”.

0

Rapporten skal danne et kunnskapsgrunnlag for regjeringens strategi for sirkulærøkonomi som er forventet skal foreligge ved utgangen av 2020.

– Bygg, anlegg og eiendom kommer som ventet ut som en av sektorene med størst potensiale for sirkularitet i dette arbeidet, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

Deloitte foreslår seks hovedområder som bør prioriteres:

  • Konkrete mål og indikatorer
  • Skape markeder for sirkulære råvarer, produkter og tjenester
  • Flere produsentansvarsordninger
  • Tydeligere ansvar og krav for avfallshåndtering
  • Datadrevet sirkulær økonomi
  • Kunnskaper for sirkulær økonomi

BNL hadde møte med miljø- og klimaministeren rett før sommeren. Da fikk vi forsikringer om at BNLs innspill til kunnskapsgrunnlaget er mottatt. BNL bygger sine innspill på BNLs 15 bransjers analyse over den sirkulære økonomien innen bygg, anlegg og eiendom.

– Vi ser mange gode forslag i Deloittes rapport. Nå venter vi spent på regjeringens strategi, avslutter Landet.