Fellesforbundet brøt i dag forhandlingene. Foto: Siri Bergh, forhandlingsleder i BNL og Per Schau, forhandlingsleder i Fellesforbundet.

Brudd i forhandlingene om Fellesoverenskomsten for Byggfag

0

Årets lønnsoppgjør ble utsatt i mars på grunn av koronasituasjonen, og startet opp igjen 6. august. Det var avsatt to dager til forhandlinger. Fellesforbundet meddelte brudd i forhandlingene med BNL i dag fredag 07.08. kl 09.30 og varsler plassoppsigelser for samtlige medlemmer (ca 18 000) i NHO-bedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag.

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret, og vil kalle partene til møte.

Tariffnytt
Tariffnytt om behov for utsendelse av betinget permitteringsvarsel er sendt til sendt til NHOs medlemmer som er bundet av overenskomsten.

Hva skjer videre?
Følg med på våre nettsider for mer informasjon. Les gjerne:
Gangen i et tariffoppgjør: https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/gangen-i-et-tariffoppgjor/