Administrerende direktør Tore Bakke er godt fornøyd med både status og framtidsutsiktene for Bravida.

Bravida Norge øker innen servicemarkedet

Servicesatsningen har gitt positive utslag:

0

– Servicesatsningen vår har gitt positive utslag i året som har gått, både hva angår volum og lønnsomhet. Målet vårt er å bli en ledende servicepartner, og i 2019 tok vi et skritt i riktig retning for å nå dette målet, sier adm.direktør Tore Bakke.

Bravidas fjerde og siste kvartalsrapport for 2019 ble offentliggjort i dag 13. februar. Både etterspørsel, omsetning, oppkjøp og ordrereserve er på høye nivåer.

– Etterspørselen etter teknisk service og installasjonsprosjekter er generelt fortsatt god i våre markeder. Omsetningen økte i kvartalet på grunn av den fortsatt høye oppkjøpstakten. I løpet av kvartalet ble det gjennomført fire nye oppkjøp. Ordrereserven, som kun består av installasjonsprosjekter, holder seg på et høyt nivå og Bravida fortsetter å øke omsetningen innen service. Kontantstrømmen var sterk og forbedret sammenlignet med året før, derimot var EBITA-marginen litt lavere, sier Mattias Johansson i en pressemelding.

– Ordresituasjonen for Bravida Norge er for tiden god selv om nåværende ordrereserve er noe lavere enn ønsket. Bravida har i løpet av de siste årene jobbet bevisst med utviklingsprosjekter sammen med gode samarbeidspartnere – det nye akuttsykehuset på Hjelset (ASH) som er en del av det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) er et eksempel på dette, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

– Disse kontraktene med tidlig involvering i tilbuds- og samspillsfasene ser vi på som en positiv utvikling i bransjen, som gir oss mulighet til å bidra med innovative og bærekraftige løsninger, noe som er viktig for å kunne skape merverdi for kunden, sier Bakke.

Framtidsutsikter
– Markedet for teknisk service og installasjonsprosjekter vil fortsatt være bra i Sverige, Norge og Danmark samt stabilt i Finland. Ettersom Bravidas markeder er lokale, vil det fortsatt være lokale variasjoner i etterspørselen i de ulike markedene. Bravidas totale ordrereserve er på et godt nivå med en høy ordrereserve i Sverige og Danmark. Ordrereserven i Norge har gått ned de siste kvartalene. Imidlertid er det gode muligheter i de neste kvartalene til å forbedre den norske ordresituasjonen da vi jobber i tidlige faser i en rekke større prosjekter. Servicevirksomheten vår vokser og utgjør 47 prosent av vår omsetning, oppdragene er vanligvis tilbakevendende, noe som gir god stabilitet i vår virksomhet.

– Etter tiltakene vi har gjort i forhold til virksomhetene i Stockholm og Finland samt avslutningen av de ulønnsomme prosjektene som fulgte fra Oras-oppkjøpet, har vi gode forutsetninger for å komme tilbake til organisk vekst i løpet av året og forbedre marginen i vår virksomhet, avslutter Bakke i pressemeldingen.