Illustrasjonsfoto

Bravida fikk medhold i tvistesaken med Bano

Bano hevdet de hadde inngått bindende avtale med Bravida om levering av baderomsutstyr til 77 bad ved nye Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter på Røros, og mente Bravida brøt avtalen da de valgte en annen leverandør. De forlangte derfor drøyt 1,2 millioner kroner i erstatning som følge av kontraktsbruddet.

0

Bravida var imidlertid av en helt annen oppfatning og krevde full frifinnelse. Dommen i tvistesaken, som har vært behandlet i Oslo tingrett, gir Bravida full sier. Bano dømmes til å betale saksomkostninger på 263.694 kroner, skriver bygg.no.

Oslo tingrett legger i dommen vekt på korrespondansen de to partene hadde i forkant av prosjektet. Blant annet en e-post der ordet «intensjonsavtale» blir brukt.

Les også: Bano saksøker Bravida for brudd på avtale

«Etter rettens syn tilsier bruken av ordet «intensjonsavtale» i e-posten i seg selv at det ikke ble inngått bindende og endelig avtale…….» står det å lese i dommen. Og at: «Sammenhengen i e-posten tekst underbygger at partene kun inngikk en intensjonsavtale som ikke innebar en plikt til å inngå en bindende og endelig avtale……..».

I følge bygg.no er senioradvokat Tarjei K. Engebretsen fra advokatfirmaet Grette – som representerte Bravida i tvistesaken – naturlig nok godt fornøyd med dommens resultat.

– Retten er enig med Bravida i at flere grunnleggende forutsetninger for en bindende avtale ikke var avklart mellom partene, blant annet pris, omfanget av leveransen og leveringstidspunktet, sier han.