Adm.direktør Jon Sandnes i BNL,Foto: Moment Studio

Bransjestandard om smittevern på byggeplass og innreisekarantene kombinert med arbeid

– Bransjestandardene er utarbeidet i tråd med regjeringens politikk om å kombinere smittevern med “å gradvis åpne samfunnet opp” og “holde hjulene i gang”. Standardene bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

0

Byggenæringen skal bidra med å holde hjulene i gang. Dette klarer bare vi dersom smittevernet har høyeste prioritet hos bedrifter og ansatte.

– BNLs smittevernsveileder for byggeplass og veileder for gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for utenlandske arbeidstakere har vært i stadig utvikling ut fra utviklingen av krisen. Vi har nå videreutviklet disse veilederne til bransjestandarder Bransjestandarden for smittevern er i tillegg oversatt til engelsk å  og polsk, sier Sandnes videre.

Sandnes peker på at svært mange arbeidsplasser innenfor næringen har klart å opprettholde produksjon i kombinasjon med å ivareta smittevernet. I vår egen “koronastrategi” har et av de viktigste tiltakene være å holde hjulene i gang samtidig som man tar den nasjonale dugnaden med å unngå smitte på alvor.

– Vi skal antakelig leve i lang tid med smittevernet. Vi har ved disse standardene funnet en løsning for myndighetene på hvordan hjulene kan holdes i gang samtidig som smittevernhensyn ivaretas, vi legger til grunn at myndighetene anerkjenner vårt arbeid med standardene.

Her ligger siste oppdaterte utgaver av bransjestandarder om smittevern for BNLs medlemsbedrifter: https://www.bnl.no/artikler/2020/retningslinjer-smittevern/

Flere artikler:
Hva gjør man om man får påvist smitte på byggeplass?