Illustrasjonsfoto

Bjerke Ventilasjon om korona-situasjonen: – Flere byggemøter avholdes nå digitalt

Bjerke Ventilasjon AS i Oslo melder at de merker koronaviruset får følger for den daglige driften. – De fleste byggemøtene på byggeplassene tas nå digitalt via skype osv. Et annet problem som blir tydeliggjort nå, er at mange utenlandske arbeidere har dratt hjem grunnet at grensene stenges, sier administrasjonssjef Elin Mørk Bjerke.

0

– Det er hektiske dager og ingen tvil om at byggebransjen vil merke det som skjer i forhold til karantener og stengte landegrenser. Vi håper alle i bransjen tar ansvar, stiller opp for hverandre og bidrar til at vi alle kan drive videre etter krisen, sier Mørk Bjerke til VVSforum.

– Per nå er fem ansatte i karantene på grunn av utenlandsreise, to er tilbake i jobb i morgen. Ingen har fått påvist viruset, sier Bjerke.

Bjerke Ventilasjon har i dag 43 ansatte. Selskapet har ikke sendt ut noen permitteringsvarsel ennå.

Elin Mørk Bjerke, administrasjonssjef i Bjerke Ventilasjon AS

Har dere fått noen restriksjoner i forhold til arbeid på byggeplasser osv.?
– Ja, det er kommet restriksjoner. Det går spesielt på møter, de fleste møter er omgjort til digitale møter. Ute på byggeplassene er det stort sett kommet anbefaling om hygiene, og anmodning om å følge FHI sine retningslinjer. De byggeplassene hvor det er ansatte med smitte vaskes byggene ned og deretter stenges byggeplassene.

Har det fått noen konsekvenser for pågående prosjekter, og fremtidige prosjekter dere skal i gang med?
– Hemsedal kommune innførte i går restriksjoner på at det ikke skal komme inn arbeidere eller folk som ikke er fastboende. Et eksempel er Fyri Hotell som ble stengt, og således er også byggeplassen stengt for alle tilreisende. Kun lokale håndverkere som fikk avslutte påstartet arbeid. Nå endrer ting seg fort, og jeg har akkurat fått beskjed om at Hemsedal kommune har gitt aksept for at prosjekter i Hemsedal kan gå videre, også med folk som kommer utenfra kommunen.

– Vi ser at det kan bli ett større problem i ukene som kommer. Da det er mange arbeidere som kommer fra andre land, som arbeider turnus, og ønsker å dra hjem. Med tanke på at grensene til mange land i Europa nå er stengt, så har det vært mange håndverkere som reiste i helgen. Det vil bli synlig de kommende ukene ute på byggeplassene, og det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før flere byggeplasser stenger.

Per nå har vi kun to stengte prosjekter.

Hva gjør dere ovenfor deres ansatte slik situasjonen er nå, og har dere noen tiltak som skal iverksettes i forhold til ulike scenarioer som inntreffer fremover?
– Vi har de fleste ansatte på hjemmekontor og tilstreber å finne gode løsninger for de som har små barn hjemme. I tillegg forsøker vi å være tydelige på informasjon om hva vi gjør av arbeid hver dag i forhold til å være forberedt på stengte byggeplasser, jobbrotasjon osv.

Kommer dette til å få økonomiske konsekvenser for selskapet i 2020 samlet sett?
– Vi er alle i hele landet redde for at dette kommer til å ha konsekvenser for økonomien, til selskaper og privatpersoner.

– Jeg synes det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette kommer til å få, det avhenger av hvor lenge dette varer. Men det kommer helt sikkert til å få økonomiske konsekvenser. Nå må vi samles for å minimere dette, både økonomisk og helsemessig.

– Håper som alle andre, at alle er flinke til å følge de reglene som blir gitt og at vi kan være i full gang i løpet av ett par måneder, sier Elin Mørk Bjerke avslutningsvis.