Samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer gir grunnlag for å beregne bygningens energibehov og energiforsyning.Illustrasjon: Futurebuilt

Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning er til høring

Høringsfrist 12.mars:

0
Den tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Det er flere forslag til endringer. Blant annet er det nye oppdaterte tabeller og verdier for normerte inndata i tillegg A innenfor varmtvann, teknisk utstyr og belysning.Forslaget som ligger til grunn er en revidert utgave av SN/TS 3031:2016. Fristen for å gi innspill er satt frem til 12.mars.

De viktigste endringene i høringsforslaget er:

  • Beregningspunkt A* er fjernet.
  • Det er en rekke nye og oppdaterte normative referanser iht. EPB-standarder (1) utgitt etter 2016.
  • Det er nye oppdaterte tabeller og verdier for normerte inndata i tillegg A innenfor varmtvann, teknisk utstyr og belysning
  • Varmetilskudd fra de samme energipostene er oppdatert.
  • Tillegg A er endret fra informativt til normativt.

I følge Standard Norge er det dissens i standardiseringskomiteen om dette forslaget, og man ber derfor spesielt om tilbakemelding på følgende forhold i høringsinnspillet:

  1. Er det faglige eller regulatoriske konflikter med gjeldende EPB-standarder?
  2. Kan vi i dokumentet, som ikke er en standard men en teknisk spesifikasjon (TS), vise til nasjonalt tilpassede beregningsmetoder i informative vedlegg som et alternativ til beregningsmetoder i gjeldende EPB-standarder?
    (EPB-standarder er settet av europeiske standarder som er utviklet som beregningsteknisk underlag for innføring av bygningsenergidirektivet i EU).

Høringsforslaget kan man få tilgang til via Standard Norge sin gratis tjeneste «Standarder på høring». Der kan du også legge inn dine kommentarer. Høringsfristen er 12. mars 2020.

Alle innkomne kommentarer vil bli vurdert før den tekniske spesifikasjonen tas opp til godkjenning i standardiseringskomiteen, skriver Standard Norge.

Har du spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Jens O. Gran.