Illustrasjonsfoto

GK: – Behov for informasjon rundt virussmitte i ventilasjonsanlegg

- Er det risiko for tilbakeføring av virussmitte fra roterende gjenvinner?

0

GK får nå daglig henvendelser i forbindelse med koronasmitten i Norge. Derfor har de sett behovet for å kunne informere både kunder og markedet om virussmitte rundt ventilasjon, luftskifte og bruk av omluft-funksjonen.

GK har i denne saken besvart de spørsmålene som de har fått flest henvendelser på de siste dagene. Det går på virussmitte fra roterende gjenvinner, filterskifte, og bruk av omlufts-funksjonen i ventilasjonsanlegg, hvor det er større samlinger av mennesker.

Spørsmål: Er det risiko for tilbakeføring av virussmitte fra roterende gjenvinner?

Svar:
 GK får flere spørsmål om virussmitte, roterende gjenvinner og ventilasjon. Vi har ikke funnet tilbakeføring av virus via roterende gjenvinner beskrevet i vitenskapelig litteratur. Dette har med andre ord ikke vært et tema, sannsynligvis fordi det ikke er påvist, eller vurdert som en sannsynlig smittevei. Risikoen for luftbåren smitte skjer i lokaler hvor det er en smittebærer som sprer virus på virusbærende aerosoler. Her vil vi nevne at god ventilasjon, med høyt luftskifte, reduserer risikoen for luftbåren virussmitte i et lokale. Det er liten risiko for at virusbærende aerosoler blir med inn i avtrekket og gjennom avtrekkskanalnettet uten å feste seg på kanalflatene. Videre er det liten risiko for at virusbærende aerosoler luftbårne passerer avtrekksfilteret i ventilasjonsaggregatet. Om det skjer, så er det liten risiko for overføring på grunn av liten lekkasje. Virus er avhengig av vertsceller for å overleve, altså må det sitte på kroppsvæske, aerosoler, blod etc. Levetiden er derfor som regel kort utenfor et levende menneske.

Spørsmål: Er det risiko for virussmitte ved filterskift?

Svar:
 Vi bruker følgende rutine for filterskift for å unngå smitterisiko ved filterskift: Ved filterskift skal engangskjeledress, munnbind/støvmaske (minimum P2) og engangshansker benyttes. Det brukte filteret trekkes inn i medfølgende avfallssekk (leveres med nye Camfil-filtre) som forsegles før transport til deponi/forbrenning. Egne forseglbare avfallssekker må tas med hvis de ikke følger med de nye filterne. Engangskjeledress, munnbind/støvmaske og engangshansker kastes i avfallspose som forsegles etter filterskiftet.

Spørsmål: Hjelper det å skifte filtre for å redusere korona-risiko?

Svar: Nei, det er ikke risiko for at korona-virus kommer inn med inntaksluften.

Spørsmål: Kan vi bruke omluft-funksjon i disse «korona-tider»?

Svar: GK anbefaler ikke bruk av omluftsfunksjon i bygninger hvor det er flere personer tilstede. Anlegg som normalt bruker en omluftsandel, som svømme-, bade og velværeanlegg, bør hvis mulig driftes som 100 % friskluftsanlegg inntil vi vet mer om Korona-smitterisiko?