Illustrasjonsfoto

Anbefalinger om smittevern på byggeplass – tilrettelegging for fortsatt drift

Ny og oppdatert 30.mars:

0

Dette er BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte. Oppdatert 30.03.2020

Last ned ny utgave av BNLs veileder om smittevern er publisert nå. Veilederen er oppdatert med råd om bruk av bil i forbindelse med drift av byggeplass.

OBS! Det kan komme endringer/presiseringer i retningslinjene.
Her ligger siste oppdaterte utgaver:

Norsk utgave:

Smittevern v5 30.mars 2020.pdf

Engelsk utgave:

Recommendations regarding infection prevention and control 

Polsk utgave:

Zalecenia dotyczące ochrony przed zarażeniem na placach budowy – dostosowanie do dalszej działalności