Daglig leder Kai Johnsen og forretningsutvikler Jan Vang hos VVS Eksperten er svært fornøyde med utviklingen i kjeden, og gleder seg over at stadig flere rørleggerbedrifter banker på døra. - Men vi er bevisste på hvem vi slipper inn, understreker de i samtale med VVSforum. Her ser vi hele kjedekontoret samlet under 20 års jubileet i 2019. Fra venstre, Kai Johnsen, Jan Vang, Lena Vormeland, Maria Spjeldnes og Birgitte Tunheim.

– 2019 ble det beste året noensinne

Stor pågang av nye medlemmer til VVS Eksperten:

0

VVS Eksperten kunne notere hele 49 nye medlemsbedrifter i løpet av fjoråret. Også i år har pågangen vært stor, forteller daglig leder Kai Johnsen og forretningsutvikler Jan Vang til VVSforum.

Den landsomfattende rørleggerkjeden består i dag av nær 380 selvstendige rørleggerbedrifter. I medlemsmassen er det små, mellomstore og store rørleggerbedrifter, både med og uten butikk.

Johnsen og Vang kan fortelle at de allerede har tegnet avtale med 10 nye rørleggerbedrifter på nyåret, samt at ytterligere 4-5 har vist interesse og er på vei inn i kjeden.

– Det handler både om nyetablerte og etablerte, frittstående bedrifter – men vi har også tilsig fra de øvrige kjedene. Det viser at vi har et svært attraktivt konsept, sier daglig leder Kai Johnsen.

Forretningsutvikler Jan Vang trekker karakteristikken enda lenger, og nøler ikke med å påstå at VVS Eksperten er den beste kjedetilknytningen rørleggerbedriftene kan ha.

– Ja, jeg er nesten forundret over at ikke alle frittstående rørleggere i Norge sitter på trappa og venter på meg når jeg kommer på jobb. De finner ikke et bedre konsept enn dette. Her får de de beste prisene og de beste bonusordningene hvor alt av overskudd går tilbake til medlemmer.

Beste året noen sinne
Det kan sikkert være delte meninger om akkurat det. Men det som er et ufravikelig faktum, er at  rørleggerkjeden, som markerte sitt 20-årsjubileum med brask og bram i fjor, kan se tilbake på det beste året noensinne.

– Omsetning i fjor endte på ca 3, 150 milliarder kroner, som er 12 prosent opp fra året før i et svært konkurranseutsatt marked. Det forteller at vår medlemmer stadig tar nye markedsandeler. Når kostnadsbildet samtidig har holdt seg stabilt, gjør det at tilbakebetalingen til medlemmene blir rekordhøyt, sier de.

– En hyggelig, forsinket julegave som er blitt tatt svært godt imot.

Alle medlemmene har én aksje hver, uavhengig av størrelse og omsetning. Bonusordningene og tilbakebetalingene er derimot basert på den enkelte medlems varekjøp gjennom året.

– Jo større volum de handler, desto høyere prosentandel får de tilbake av overskuddet.  Dette er enkel matematikk. Om vi hadde operert med aksjeutbytte og alle hadde fått det samme, hadde de store aktørene garantert forsvunnet. Vi har funnet en velfungerende og rettferdig modell som fungerer, og som er en viktig årsak til at vi er blitt den største kjeden målt i omsetning på varekjøp.

– Alle får oversikt over både eget innkjøp per leverandør, samt generell oversikt over selskapet. Vi opererer etter åpen bok-prinsippet, hvor alle medlemmene har

tilgang til regnskapet. Her er det ingen hemmeligheter, sier Vang.

De understreker samtidig at ingen på kjedekontoret har aksje, men er ansatte.

– Et viktig prinsipp for oss! Det hadde blitt helt feil for oss om vi skulle hatt aksjeutbytte, nettopp fordi det er rørleggerbedriftene som tilfører selskapet inntekter og som skaper gode betingelser for medlemmene. Derfor skal alt overskudd gå tilbake til dem.

Ikke alle får innpass
Selv om de naturligvis er beæret over at bedrifter stadig banker på døra, er det ikke gitt at alle slipper inn.

– Nei, vi tar alltid en vurdering på hva de kan tilføre. Omsetning er selvsagt viktig for oss, men også hvor i landet bedriften befinner seg i forhold til vår totale landsdekning og hensynet til egne medlemmer. Har vi allerede en representant på et lite sted, må vi dessverre si nei for ikke å fjerne konkurransefortrinnet til egne medlemmer.

– Befinner de seg derimot i Oslo eller en av de øvrige, store byene, er markedet og kundegrunnlaget så stort at det er uproblematisk. Men vi tar uansett alltid en telefon til det nærmest beliggende medlem for å høre om det er greit.

– Ja, vi vil gjerne bidra til at nye aktører skal lykkes ved å følge dem opp og gi dem gode betingelser hos oss. Vi har mange eksempler på nyetablerte selskap som har blomstret og vokst på kort tid.

For å få best mulig dekning på norgeskartet, ønsker de nye medlemmer spesielt i områdene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, samt til dels i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Liten administrasjon
Selv om medlemsmassen øker jevnt og trutt, er de fortsatt bare fem ansatte på kjedekontoret. Og nettopp å holde administrasjonskostnadene så lave som mulig, er de veldig bevisste på. Her er det den enkelte butikk, rørlegger og prosjekt som er satt i fokus.

– Vi vurderer alltid om det er mest lønnsomt å kjøpe tjenesten framfor å ansette folk til å utføre dem. Det er helt klart et ønske om en minst mulig administrasjon, men samtidig kunne drive forsvarlig og i tråd med vårt mandat – som handler om å gjøre alt rørleggeren kan slippe fram til driften av selskapet. Vi tilrettelegger fram ditt, men driften blander vi oss ikke inn, påpeker Vang.

Johnsen har sittet som daglig leder i ni måneder, og sier det har vært utelukkende positivt og lystbetont å komme inn i et firma med slik medgang.

– Det er en svært engasjert og framoverlent stab på kontoret som skal sørge for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for medlemmene. En grunnmur som er bygd gjennom 20 år.

En av årsakene til at de kan drive forsvarlig med få ansatte, er at det er lite klager og misnøye fra medlemmene som skaper merarbeid. Dermed kan de konsentrere seg om de konstruktive aktivitetene.

– De klagene som kommer, handler som regel om reklamasjon på produkter eller leveranser, men det er stadig mindre av det også. Vi har knyttet til oss et solid nettverk av leverandører og samarbeidspartnere.

Godt i gang med året
Kjedekontoret er godt i gang med årets aktiviteter, og har allerede hatt de første samlingene. Optimisten råder hos medlemmene, kan de fortelle.

I skrivende stund er det klart for ”kompetanseuka”, som har vært arrangert for medlemmene årlig siden 2006. Denne gang er samlingen lagt til Tenerife, og ett av hovedfokusene vil være Personvernforordningen (GDPR). Fagkurs med leverandører hører også naturlig med.

Vang og Johnsen skal dessuten snart ut på sin seks ukers ”turné” landet rundt for å avholde interne kurs og distriktsmøter for medlemsbedriftene.

– Det er viktig å treffe medlemmene for å gi informasjon om fjoråret og planer og tanker for året, samt å få feedback fra dem, sier Johnsen..

Når det gjelder generell faglig kursvirksomhet, vil kjeden fortsette samarbeidet med RørNorge.

– Det er unødvendig at alle skal sitte på hver sin tue med de samme utfordringene. Det er til bransjens beste å samarbeide for å heve kompetansen. Derfor ønsker vi at disse skal kjøres gjennom bransjeorganisasjonen, slik at vi kan bruke tiden til andre ting og heller spisse kursingen internt. De har et mer akademisk fokus, som gjør at vi utfyller hverandre. Vi har stor tro på at dette vil gi enda bedre effekt i 2020 når enda flere blir klar over at vi har en slik avtale, sier Johnsen.

– RørNorge gjør også en viktig jobb som talerør for bransjen mot offentlige myndigheter det er viktig å støtte oppunder, supplerer Vang.

Støtter skisporten
VVS Eksperten utgjør innkjøpsalliansen VVS Norden sammen med Rørkjøp. Det gir store volum og gode rabatter hos leverandørene, som kommer medlemmene til gode. Et vellykket samarbeid de ønsker å fortsette med.

– Men vi er samtidig bevisst på at det ikke skal føre til flere ansatte og en ekstra administrasjonskostnad  for medlemmene, presiserer de.

Kjeden vil også fortsette å markedsføre seg  innen skiarrangementer i regi av Norges Skiforbund, som gir god synlighet.

–  Dessuten bidrar det til at midlene går tilbake til aktiviteter for barn og unge, understreker Vang.

VVS Eksperten er også nylig blitt gullpartner i Ingeborg-nettverket, og støtter arbeidet for å få flere jenter inn i bransjen.

– Jo flere, desto bedre. Det er ingen grunn til at jenter ikke skal kunne drive med faget vårt. I tillegg til økt rekruttering, bidrar de til et bedre miljø på arbeidsplassen, sier de.

Ellers er deltagelse på VVS-dagene i oktober en selvfølge, hvor både medlemmer og leverandører treffes for erfaringsutvekslinger og faglig påfyll.

– Dette er også den eneste arenaen hvor vi deler ut informasjon om kjeden for å verve nye medlemmer. Vi driver aldri oppsøkende virksomhet, men likevel er det stadig flere som finner veien til oss.

– Det viser at et godt rykte er den beste markedsføringen, konkluderer de fornøyde herremennene Kai Johnsen og Jan Vang som i disse dager er på Tenerife sammen med medlemmer og leverandører.