Ingeborg Laukvik i Nasjonalt fagskoleråd (fra venstre), styreleder Arvid Ellingsen, rektor Kirsti Andresen, Gro Tjore i Diku, statssekretær Tom Erlend Skau og lektor Harald Selvær. Foto: FOA

Fagskolen Oslo Akershus fikk yrkesfagpris

Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning:

0

Det skriver Fagskolen Oslo Akershus (FOA) i en pressemelding.

Det var statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Tom Erlend Skau som delte delte ut prisen.
– Fagskolen Oslo Akershus er en verdig vinner til årets pris med tiltaket Digital samhandling. Fagskolens digitale samhandlingsrom bidrar til at fagskolekandidatene får bedre og mer yrkespraktisk kompetanse i å planlegge og gjennomføre komplekse byggeprosjekter. Dette er kunnskap som jeg er sikker på vil være spesielt etterspurt i bygg- og anleggsbransjen. Jeg håper arbeidet til Fagskolen Oslo Akershus vil inspirere andre fagskoler til å gjøre fagskoleutdanningen enda bedre, sa Skau.

Fagskolen Oslo Akershus får prisen for sitt arbeid med utviklingen av læringsmetodikk innenfor digital samhandling som skal sette fagskolestudenter i stand til å lære og bruke Integrated Concurrent Engineering (ICE). Læringsmetodikken er, ifølge pressemeldingen, etterspurt i næringslivet, og spesielt innen bygg og anlegg.

– Vi er veldig stolte av å få denne prisen. Prisen anerkjenner studentenes kompetanse og gir økt status for høyere yrkesfaglig utdanning, sier rektor Kirsti Andresen ved fagskolen Oslo Akershus.

I juryens begrunnelse står det følgende:
«Prisen tildeles et nyskapende og velbegrunnet tiltak, som har som mål å styrke utdanningskvaliteten ved institusjonen. Prosjektets faglige begrunnelse ligger i utvikling av undervisningsforløp, som har til formål å lære studentene om Integrated Concurrent Engineering (ICE), som er en viktig og moderne metode, som blant annet brukes i byggeprosesser. Som sådan imøtekommer prosjektet arbeidslivets behov.