Illustrasjon

Hvem vinner varmepumpeprisen 2019?

Varmepumpekonferansen 2019:

0

Norsk Varmepumpeforening trenger hjelp av DEG til å finne årets kandidater til Varmepumpeprisen og Årets Varmepumpekommune. Kjenner DU en person, et firma, et prosjekt eller en kommune som fortjener ekstra oppmerksomhet?

Norsk Varmepumpeforening arrangerer 19. – 20. mars Varmepumpekonferansen 2019. Dette er varmepumpebransjens viktigste møteplass der dagsaktuelle temaer skal belyses. I 2018 passerte vi 1 millioner varmepumper i Norge – hvordan vil markedet utvikle seg framover?

Under konferansen skal det deles ut tre priser: Årets Varmepumpekommune og Varmepumpepriser for bygg og større anlegg. Formålet med prisene er å løfte frem konsepter, prosjekter og personer som har bidratt positivt for å fremme bruk av varmepumper.

Årets Varmepumpekommune 2019
Kriterier som vil bli vektlagt:

– Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse.
– Tiltak rettet mot kommunens innbyggere for å øke bruken varmepumper i boliger og private næringsbygg.
– Kommuner som har bidratt til å gjennomføre innovative og nyskapende prosjekter.

Varmepumpeprisen 2019
Prisen er fra 2018 delt i to kategorier for å ta med hele bredden til hva varmepumper kan brukes til. Kategoriene er bygg og større varmepumpeanlegg.

Kriterier som vil bli vektlagt:
– Ny teknologi og nye løsninger som utvider anvendelsesområdet for varmepumper eller bidrar til å gjøre varmepumper mer konkurransedyktige.
– Personer, bedrifter eller prosjekter som har bidratt til å øke kompetansen i varmepumpebransjen eller kjennskapen til varmepumper generelt.
– Aktører som har demonstrert at varmepumper er en pålitelig teknologi gjennom god prosjektering, drift og valg av løsninger.

Innsending av kandidater:
Siste frist for å sende inn kandidater er 26. februar 2019.

Forslag på kandidater kan sendes novap@novap.no

Mer info om Varmepumpeprisene finner du her

Varmepumpekonferansen 2019