Daglig leder Bjarne Haugland i VA og VVS Produsentene VVP, tilsluttet seg Bygg21 signaturen under seminaret Rørbransjen 2020 onsdag denne uken. Det ble godt mottatt av seniorrådgiver i Bygg21, Arne Malonæs, som her ønsker han velkommen inn som en del av de snart 300 aktørene som har signert Bygg21 signaturen.

VVP signerte Bygg21-signaturen på VVSforums arrangement på Gardermoen

Flow Group, og NRF har signert

0

– Bygg21 har gjennom en betydelig bransjedugnad de siste årene tatt frem Beste praksis for en mer effektiv bygge- og eiendomsnæring. Det var derfor gledelig for oss å kunne bidra på onsdagens konferanse, hvor rørbransjen var samlet for å diskutere hvordan fremtiden kan se ut og hvordan de ulike aktørene kan bidra til utviklingen.

– Det var flere oppfordringer til bransjen om å ta et aktivt eierskap og initiativ for å utvikle rørbransjen, noe vi i Bygg21 heier på, sier Arne Malonæs, seniorrådgiver i Bygg21.

VVSforum arrangerte seminaret “Rørbransjen 2020” på Gardermoen onsdag denne uken, hvor Bygg21 hadde innledningsforedraget med fokus på industrialisering i byggebransjen, og en mer effektiv bygge- og eiendomsnæring.

Bygg21 har lansert signeringskampanjen Bygg21-signaturen for å få tilslutning til de råd og veiledninger som er gitt. Bygg21-signaturen er en underskriftskampanje som er åpen for samtlige selskaper i bygge- og eiendomsnæringen.  Ved å signere på kampanjen viser aktørene at de vil jobbe med én eller flere av de konkrete tiltakene Bygg21 de siste fire årene har jobbet frem for å få en mer lønnsom og bærekraftig næring.

Og midt under konferansen onsdag tok daglig leder Bjarne Haugland i VA og VVS Produsentene VVP grep og tilsluttet seg Bygg21 signaturen.

– Det ble poengtert under konferansen hvor viktig produsentene er i forhold til innovasjon og kompetanse. Ut over det har også produsentene et sterkt fokus på å bidra til en mer effektiv og grønnere byggenæring, sier daglig leder i VVP, Bjarne Haugland.
– Når Bygg21 med mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har tatt mål seg av til å representere hele Norges bygg- og eiendomsnæring er det naturlig at også VVP signerer og støtter arbeidet. Bygg21 har spesielt fokus på produktivitet og bærekraft og det er områder som VVP helt klart vil bidra til å løfte både i egne rekker så vel som i bygge- og anleggsbransjen generelt.

– Siden Bygg 21 også handler om å være et forbilde, håper vi at signeringsstuntet under konferansen kan bidra til at enda flere i vår bransje slutter seg til og signerer, påpeker Haugland ovenfor VVSfoum.

Saken fortsetter under bildet:

Bjarne Haugland med beviset på at VVP er en av snart 300 aktører som har undertegnet Bygg21-signaturen.

– Det var spesielt gledelig at Bjarne Haugland signerte i plenum på vegne av VA og VVS Produsentene VVP. Han legger spesielt lagt vekt på å fremme Bygg21 rådene i sitt arbeid fremover og vil oppfordre flere til å signere, sier Malonæs.

I tillegg har Mads Meisingset, FLOW Group og Terje Røising, NRF signert tidligere.

– Bygg21 passerer hvert øyeblikk 300 signaturer så dette blir en viktig bevegelse fremover, sier Malonæs avslutningsvis.