– Viktig med legionellaforebyggende tiltak

Legionellose er fellesbetegnelsen på legionærsykdom og Pontiac-feber. Legionellabakterier finnes naturlig i vann, men hvis de får mulighet til å formere seg kan bakteriene utgjøre en smitterisiko for mennesker dersom vi puster dem inn via fine, svevende vanndråper (aerosoler) som bærer med seg disse.

0

Kjøletårn, dusjhoder og boblebad er eksempler på innretninger som kan spre legionellabakterien via aerosol.

Fellesdusjer
I fellesdusjer som i hovedsak benyttes av personer som sykler eller jogger til jobben, kan det etter perioder uten vesentlig bruk være en risiko for at det har oppstått legionellavekst i anlegget.

– Når anlegget blir tatt i bruk igjen ved sesongstart vil det kunne være fare for smittespredning via dusjer og andre installasjoner tilknyttet anlegget, som kan føre til alvorlig sykdom. Det er derfor viktig å utføre legionellaforebyggende rutiner for å hindre slik smittespredning, sier Glenn-Roger Langerud som er fagansvarlig på legionellakontroll hos Kiwa NorKjemi

For å hindre smittespredning anbefaler han at det bør gjennomføres desinfiserende tiltak før dusjer og andre installasjoner tas i bruk. Videre bør det gjennomføres legionellaforebyggende tiltak gjennom driftssesongen.

– Slike tiltak er godt beskrevet i Vannrapport 123, som er Folkehelseinstituttets veileder for legionellakontroll, opplyser han.

– Må ikke slurve med rutinene
I anlegg som blir stående ubrukt, uten at det gjennomføres forebyggende rutiner vil det kunne oppstå legionellavekst. Det er viktig å sørge for å unngå at det oppstår stillestående vann over lengre tid og ha kontroll på temperaturene i et anlegg, legionellabakterier vokser godt ved 20-50 grader.

– Varmtvannsanlegg tilknyttet dusjer som benyttes i sykkelsesongen og andre sesong- drevne varmtvannsanlegg har en økt risiko for oppblomstring av legionellabakterier, dersom de står ubrukt uten at det gjennomføres forebyggende rutiner, sier han