På bildet ser vi fra venstre, Greif Sæther, Håvard Hildrum, Daniel Vibstad og Sindre Vibstad,

Vibstad VVS i Namsos blir en del av FLOW Group

Vibstad VVS AS blir en del av FLOW Group, med hovedansvar for B2B markedet i Namsos og omegn. Selskapet har frem til nå vært medlem i VVS Eksperten.

0

Nå ønsker selskapet å  videreutvikle seg og ta del i en profesjonalisering som kan bidra til at bedriftens ambisjoner og planer blir realisert, og ser at dette lar seg gjennomføre med å bli en del av den nye landsdekkende flerfaglige aktøren FLOW Group.

Det uttaler Flow group i en pressemelding.

– Vi har med spenning fulgt prosessen som FLOW Group har startet, og vi har hatt en konstruktiv og tett dialog med FLOW Trøndelag VVS som vi kjenner godt fra tidligere, sier Daniel Vibstad, daglig leder i Vibstad VVS AS.
– Markedet og kundene er i merkbar endring, og vi som leverandør av våre tjenester må tilpasse oss en ny hverdag med andre type virkemidler, samarbeidsformer og konkurransefortrinn enn tidligere, derfor er FLOW Group, med sin strategi og sitt
konsept, en perfekt partner for oss, forteller Vibstad.

– Vi i Vibstad VVS AS ser frem til å ta del i planene og initiativene FLOW Group allerede har iverksatt når det gjelder markedsorientering mot B2B segmentet, organisasjonsutvikling med innføring av ISO 9001, og en flerfaglig tilknytning innen rør, elektro, og ventilasjon, noe som er en type profesjonalisering som vi ønsker å ta del i sier, Vibstad videre.

– Som FLOW Business Partner vil vi fortsatt være et lokaleid og selvstendig selskap, men vi tar del i de profesjonaliserings initiativene som FLOW Group utvikler og iverksetter, og blir knyttet tett sammen med de andre partnerene i et forpliktende samarbeid til det beste for våre kunder, våre ansatte og vår virksomhet, sier daglig leder i Vibstad VVS.
– FLOW Business Partner konsept er utviklet med tanke på å tilby B2B kundene ett treffpunkt for tilgang til et lokalt, regionalt og nasjonalt ressursnettverk av spesialiserte rør-, elektro og ventilasjons aktører, noe som passer meget godt inn i de strategiplanene vi har for Vibstad VVS AS.

Daniel Vibstad er overbevist om at dette er veien å gå for bedrifter som er marked- og kundeorienterte, og som har tatt innover seg de store utfordringene og endringene vi som fagbransjer står overfor. Mens de tradisjonelle bransjekjedene fortsetter å gjøre det de alltid har gjort, velger FLOW Group å bygge et flerfaglig nettverk med ambisiøse, dedikerte og fremtidsrettede partnere med sitt nye FLOW Business Partner konsept.

FLOW Trøndelag VVS, ved Greif Sæther og Håvard Hildrum er godt fornøyd med å få med Vibstad VVS AS inn i FLOW Group, og mener selskapet passer godt inn i den ekspansjonsplanen FLOW Group har i Norge. Og vi er spesielt fornøyd med å knytte
til oss en partner som sammen med oss kan bidra til vekst i vår region.

– Det blir ikke aktuelt å ta inn flere rør selskaper i FLOW Group i Namsos og omegn, all vår vekst i dette geografiske området innen rør skal skje gjennom Vibstad VVS AS, sier daglig leder i FLOW Group Mads Meisingset