Kjetil Draugedalen, Beckoff Automation AS. Foto: Rasmus Mikkelsen

– Vi vet at brukerne har store forventninger til et nytt bygg

Samspill mellom de ulike fagene er essensielt for et vellykket resultat:

0

– Dagens nybygg har i stor grad tekniske systemer som krever samhandling, og et godt fungerende kontrollsystem kan sammenlignes med hjerne og nervesystem. Vi vet at brukerne har store forventninger til hvordan et nytt bygg skal oppleves, og et bygg som feiler på brukeropplevelsen blir svært fort et dyrt bygg for eieren, sier Kjetil Draugedalen, Business Development Manager hos Beckhoff Automation AS.

Draugedalen sier at det er en forventning til at bygget selv regulerer varme, kjøling, luftkvalitet og lys på en måte som er tilpasset bruken av bygget, og dette kan være utfordrende prosesser som krever både innsikt og overblikk – ikke bare i ITB-faget, men også i andre relevante fagområder.

-Vi ser dessverre fortsatt at ITB ofte blir satt på dagsorden først etter at andre entreprenører er kontrahert og viktige valg som påvirker integrasjonsarbeidet er tatt. Da forsvinner muligheten til å utforske løsninger som går utenfor spesifikasjonene. Dette blir i mange tilfeller en brems for den teknologiske utviklingen innen bygg og fratar hele miljøet en gyllen mulighet til teknologisk og fagmessig utvikling, sier han.

Hvor viktig er ITB/bygningsautomatisering ved oppgradering av eksisterende bygg?

-ITB for modifikasjonsprosjekter er ikke mindre viktige enn for nybygg, men preges ofte av kompromisser fordi så mange fysiske forutsetninger er absolutte når planleggingen av de tekniske installasjonene tar til. Den ønskede funksjonaliteten og krav fra eier trenger ikke være mindre omfattende enn ved nybygg, men det er sjelden det tas høyde for oppgraderinger av alle relevante tekniske komponenter, påpeker han.

Kan trenge gode overtalelsesevner
Han mener at det skal gode overtalelsesevner til for å overbevise byggeier om nødvendigheten av å skifte ut en fungerende komponent, når gevinsten av utskiftningen kanskje realiseres først etter 10-15 år.

-Selve installasjonen kan fort bli kostbar om man må legge mye ny infrastruktur. Beckhoff har blant annet gode løsninger for gjenbruk av gammel TP-kabel og trådløs kommunikasjon, så det er mulig å spare mye penger ved å tenke smart!

Draugedalen forteller at Beckhoff ikke har egen prosjektavdeling, men selskapet er bevisst på å skape et miljø for sine integratorer som sørger for den nødvendige tilliten.

-Alle våre integratorer har god kunnskap om våre produkter og stoler på at vi kan bidra med løsninger på intrikate problemstillinger.  Beckhoff Norge har stor kompetanse in-house, i tillegg har vi korte føringsveier til produktutviklerene i Tyskland som aktivt er med og løser problemer, sier han.

-Hvor tidlig i planleggingsprosessen velger dere dedikerte personer innen ITB/ bygningsautomatisering når det gjelder VVS, EL, sikkerhet osv?

-Spørsmålet er kanskje ikke direkte relevant for oss, men vi mener gjerne noe om dette allikevel, svarer han kvikt.

– Det er en nødvendighet at ITB-ansvarlige inkluderes i planleggingen på et så tidlig tidspunkt som mulig og at dedikerte ansvarspersoner får et nødvendig eieforhold til bygget. Samspill mellom de ulike disiplinene er essensielt for et vellykket resultat og funksjonskravene må være styrende for planlegging og gjennomføring av prosjektet, fastslår Kjetil Draugedalen.

Du kan lese resten av artikkelen på ITB Aktuelt her

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com